artikel

Aansprakelijk voor val op gladde vloer

Veilig werken

De vloer was bekleed met linoleum dat die ochtend door een schoon­maakbedrijf stofvrij was gemaakt en voorzien van een nieuwe waslaag. Mevrouw X droeg schoenen met leren zolen en hakken van anderhalve centimeter. Zij vordert schadevergoeding.

 

De rechtbank vindt dat het bedrijf aansprakelijk is voor het ongeval en daarom voor vergoeding van de schade. Wegens gedeeltelijke eigen schuld van mevrouw X hoeft het bedrijf slechts 80% van de schade te voldoen.

 

Beide partijen gaan van dit vonnis in beroep. Het bedrijf acht zich niet aansprakelijk en mevrouw X is het niet eens met de verdeling van de schade.

 

Het Hof stelt dat het uitglijden met name werd veroor­zaakt door de onderhoudsbeurt van de vloer. Het bedrijf heeft niet aannemelijk gemaakt dat dit aan andere oorzaken is te wijten. De vloer was reeds onder nor­male omstandigheden glad en het is alge­meen bekend dat een vloer, die is voorzien van een nieuwe waslaag daardoor gladder wordt. Het bedrijf is dan ook als bezitter van de opstal op grond van artikel 6:174 BW aansprakelijk voor een gebrek daarvan. De li­noleumvloer valt als een bestanddeel van het gebouw onder het bereik van het begrip “opstal” als bedoeld in dit artikel. Het gebrek is dat de vloer, die in het algemeen al vrij glad was, die ochtend extra glad was door de kort daarvoor uitgevoerde poetsbeurt. Het bedrijf heeft voor deze (potentieel) gevaarlijke situatie niet gewaarschuwd door het plaatsen van borden of anderszins.

 

Over de verdeling van de schade oordeelt het hof, dat niet is komen vast te staan dat mevrouw X van te voren wist dat de vloer enkele uren ervoor was behandeld. Van onzorgvuldig handelen is niet ge­bleken, zeker niet nu zij op een gewone ma­nier met de nodige voorzichtigheid liep. Het hof bepaalt daarom dat het bedrijf geheel aansprakelijk is voor de geleden schade.

Reageer op dit artikel