artikel

Geen ontslag ondanks alcoholgebruik

Veilig werken

Volgens de gedragsregels van het bedrijf is het gebruik van alcohol verboden. Die regels zijn in 1998 in het kader van een ISO-certificering opgesteld. Nadat de werkgever een onderzoek naar het alcoholgebruik heeft laten uitvoeren, wordt de voorman begin juni 2006 geschorst. Nu verzoekt de werkgever ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

 

De kantonrechter is het met de werkgever eens dat het gebruik van alcohol op de werkvloer in het algemeen, maar zeker in een bedrijf waar vaak met kranen, heftrucks en machines wordt gewerkt, het risico van ernstige ongevallen enorm vergroot. Gezien de vergaande zorgplicht van de werkgever kan niet van hem verwacht worden dat hij alcoholgebruik tolereert. Daarnaast heeft de werkgever ook jegens zijn klanten een naam hoog te houden. De rechter wijst het verzoek tot ontbinding echter toch af.

 

Het is voldoende aannemelijk geworden dat het gebruik van alcohol op de werkvloer een lange geschiedenis kent en feitelijk een onderdeel van de cultuur is geworden. Met het aantreden van de nieuwe directeur, nu ongeveer tien jaar geleden, werd ‘een oude gewoonte’, het nuttigen van alcoholische drank, uitgebannen. Van de werkgever had in dit geval een duidelijk en gericht beleid mogen worden verwacht om een cultuuromslag te bereiken en aan het drankgebruik een einde te maken. Mededelingen vanuit de directie en bedrijfsleiding en het besteden van aandacht aan alcoholgebruik op het werk tijdens een bijeenkomst over verzuim, acht de rechter niet voldoende.

 

De werkgever heeft dan ook onvoldoende inspanningen verricht om de werkelijke omvang van het alcoholgebruik in beeld te brengen en een daarop gericht beleid te voeren. Het verzoek wordt afgewezen.

Reageer op dit artikel