artikel

Losse moraal van militairen

Veilig werken

Ook keek hij samen met collega’s regelmatig naar porno, terwijl Defensie het bekijken van porno in groepsverband verbiedt. Verder heeft de wachtmeester in 2008 tijdens een barbecue een vrouwelijke collega tegen haar wil in haar borsten geknepen.

 

De staatssecretaris acht de gedragingen onacceptabel en besluit tot ontslag wegens wangedrag. Het bezwaar wordt ongegrond verklaard, maar de rechtbank vernietigt het ontslagbesluit met als belangrijkste overweging dat er binnen de groep een cultuur was ontstaan waarbij handtastelijkheden en seksueel getinte opmerkingen gebruikelijk waren.

 

De staatssecretaris gaat in beroep. De Centrale Raad van Beroep stelt in een kort geding dat de staatssecretaris de handtastelijkheden terecht als ontoelaatbaar heeft aangemerkt. Een veilige werksfeer is van essentieel belang voor alle werknemers. Bovendien kan dergelijk gedrag grote invloed hebben op de interne organisatie en de professionele uitstraling van de Marechaussee naar de burgermaatschappij.

 

Het feit dat er binnen de groep collega’s een cultuur zou bestaan waarbij handtastelijkheden en seksueel getinte opmerkingen gebruikelijk waren, is voor de rechter, anders dan voor de rechtbank, geen reden dat de staatssecretaris had moeten volstaan met een lichtere disciplinaire straf. De staatssecretaris heeft die cultuur niet in het leven geroepen of gedoogd, maar wil die cultuur juist tegengaan.

 

De wachtmeester heeft met zijn gedrag een absolute grens overschreden. Daarom heeft de staatssecretaris, naar het oordeel van de rechter terecht, een duidelijk signaal willen afgeven. Los daarvan vindt de rechter dat betrokkene, ongeacht welke cultuur dan ook, een eigen verantwoordelijkheid heeft om zich behoorlijk te gedragen. Ontslag wegens wangedrag op grond van artikel 39 Algemeen militair ambtenarenreglement (AMAR) is daarom op zijn plaats.

 

Reageer op dit artikel