artikel

Ziek van de crisis

Veilig werken

Het zijn vooral uitzendkrachten, mannen, 45 tot 54-jarigen en werknemers met een lager opleidingsniveau. In totaal was veertig procent van de werknemers in 2008 betrokken bij reorganisaties, al dan niet met gedwongen ontslagen, en mogelijk is dit percentage nog toegenomen in 2009. De crisis treft niet alleen degenen die ontslagen worden, maar ook hen die een ontslagronde overleven (de achterblijvers) en de mensen die zich zorgen maken om hun baan, al dan niet door een dreigende ontslagronde.

 

Vaak wordt er echter alleen gekeken naar de mensen die (moeten) vertrekken maar niet naar de situatie van de achterblijvers. Inmiddels weten we dat juist deze groep kan lijden onder een minder goede gezondheid: de layoff survivor sickness.

 

Om vermoeidheid en psychische klachten door baanonzekerheid te beperken, zouden werkgevers hun personeel in een zo vroeg mogelijk stadium moeten informeren over op handen zijnde reorganisaties. Hierbij is het van belang om zo concreet mogelijk de gevolgen voor de organisatie en de individuele werknemers te communiceren.

 

De arboprofessional zou extra aandacht moeten schenken aan werknemers die zich in erg onzekere termen uitlaten over hun toekomst, zelfs wanneer er sprake lijkt te zijn van een hoge mate van objectieve baanzekerheid.

 

 

 

Voor u geselecteerd: Vakblad Arbo>>

 

 

Iedere maand signaleert Arbo>> de ontwikkelingen op gebied van beleid, wet- en regelgeving en arbozorg. Tevens besteedt het blad aandacht aan managementsystemen, producten en diensten.

 

meer informatie

Reageer op dit artikel