artikel

Havenwerk: veiligheidscertificaat of arbocatalogus?

Veilig werken

Bij ruim eenderde van alle overslagbedrijven in de zeehavens is sprake van fysieke overbelasting, onveilige werksituaties en ontbreken maatregelen om zwaar werk te verminderen. In de containeroverslag bestaat het zware werk uit het vast- of losmaken van containers met behulp van twistlocks van zes kilo of meer, of sjorstangen van vijftien meter. Hierbij worden de grenswaarden voor tillen herhaaldelijk overschreden.

 

FNV Bondgenoten zegt via een eigen meldpunt “bijna wekelijks” van kaderleden te horen over incidenten met lichamelijk letsel of bijna-ongelukken. Maar bedrijfsartsen en inspectiediensten stellen dat het slordig omspringen met veiligheidsprocedures en het links laten liggen van hulpmiddelen in de haven, deels is terug te voeren op stoer gedrag, op een ‘macho-mentaliteit.’

 

FNV Bondgenoten denkt dat een arbocatalogus niet zal helpen om de arboproblemen in de haven op te lossen. Het zou beter zijn om havenwerkers op te leiden voor een Veiligheids Certificaat Havenwerk (VCH), een aanvulling op het verplichte VCA-certificaat. Toch zal dat naar verwachting niet makkelijk gaan.

 

Ruud Wennekens van FNV Bondgenoten steekt het dat veel havenwerkgevers zijn idee voor een VCH-certificaat weliswaar positief begroeten, maar (nog) niet met de bond willen onderhandelen over de criteria. “Maar een certificaat,” verzucht de FNV-onderhandelaar, “is altijd nog beter dan een arbocatalogus. Dat is een boekwerk dat in de haven gegarandeerd op de plank blijft liggen.”

 

Voor u geselecteerd: Vakblad Arbo>>

 

 

Iedere maand signaleert Arbo>> de ontwikkelingen op gebied van beleid, wet- en regelgeving en arbozorg. Tevens besteedt het blad aandacht aan managementsystemen, producten en diensten.

 

meer informatie

Reageer op dit artikel