artikel

Quick Scan Fysieke belasting

Veilig werken

De Quick Scan is bedoeld voor arbocoordinatoren en preventiemedewerkers en bestaat uit drie delen:

  • een vragenlijstje voor werknemers over klachten en ervaren zwaarte van het werk;
  • formulieren voor het uitvoeren van een RI&E en opstellen van een plan van aanpak (met voorbeeld);
  • een overzicht van branchespecifieke en meer algemene oplossingen.

 

Met behulp van de Quick Scan kan na enige tijd geevalueerd worden of de oplossingen ook het gewenste effect hebben gehad. Na een korte training kan men de methode zelfstandig toepassen.

 

De hier beschreven Quick Scan is specifiek gemaakt voor de papier- en kartonindustrie. De methode is gebaseerd op de uitgebreide TNO-richtlijnen voor fysieke belasting. Een dergelijke Quick Scan is ook voor andere sectoren of bedrijven op maat te maken.

 

INFORMATIE

www.tno.nl  (Markten – Arbeid – Cases)

Reageer op dit artikel