artikel

Toezicht eens per zes weken te weinig

Veilig werken

De werkgever krijgt een boete van 6.750 Euro wegens overtreding van artikel 3.2, eerste lid, Arbobesluit. Dat artikel stelt (kortweg) dat arbeidsplaatsen veilig moeten zijn. De rechtbank matigt de boete tot 4.500 Euro. In hoger beroep stelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat Beleidsregel 33 drie gronden geeft om een boete te matigen.

 

Als de werkgever aantoont dat hij de risico’s heeft geinventariseerd en de nodige maatregelen heeft getroffen wordt de boete met een derde gematigd. Er gaat nogmaals een derde af als hij aantoont dat er voldoende instructie is gegeven en tenslotte wordt de boete tot nul gereduceerd als hij ook aantoont, dat adequaat toezicht is gehouden.

 

De Afdeling oordeelt dat de risico’s voldoende waren geinventariseerd en dat ook de nodige maatregelen waren getroffen. Werknemers krijgen een introductiecursus en in het instructieboekje staat dat het belangrijk is dat de werkkast altijd schoon en opgeruimd wordt achtergelaten. Stelen van stofzuigers moeten zoveel mogelijk worden vastgezet en dozen, losse flessen en dergelijke moeten in schappen of in rekken worden gezet. Stapelen van dozen op de vloer mag dat tot maximaal borsthoogte en alleen tegen de muur.

 

De procedures staan op schrift en zijn gecommuniceerd. Ook zijn voldoende instructies gegeven over de inrichting en het gebruik van een werkkast. Het slachtoffer was juist ingezet om toezicht te houden. Zij bezocht het object eens per zes weken. De werkgever vindt dat meer toezicht niet verlangd mag worden maar de Afdeling vindt deze frequentie te gering om te spreken van adequaat toezicht. De boete wordt met tweederde gematigd tot 2.250 Euro.

 

Reageer op dit artikel