artikel

Alcohol vrije piloot

Veilig werken

Later blijkt dat er sprake is van een alcoholverslaving en hij volgt een behandeling bij een verslavingskliniek. Deze behandeling duurt twaalf weken en wordt met succes afgesloten.

Een verzoek van de KLM tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst wordt door de rechter in september 2009 afgewezen (LJN BK0731).

 

De inspectie Verkeer en Waterstaat verleent een nieuw medisch brevet en acht de gezagvoerder in staat te vliegen. Wel moet hij twee jaar lang maandelijks bloedonderzoek laten doen om te controleren of er geen terugval plaatsvindt. Desondanks volhardt de werkgever in het standpunt dat de man niet terug kan keren in zijn oude functie als vlieger.

 

De piloot stapt naar de rechter om weer aan het werk te kunnen. Hij wil de noodzakelijke training volgen in een Flight Simulator voor de aantekening Boeing 777 en ook verder weer in zijn gebruikelijke functie werken. Hij heeft zich enorm ingespannen om zo snel mogelijk te re-integreren. Hij heeft besloten om nooit meer alcohol te drinken. Er bestaat geen reele kans op recidive, te meer omdat de diepere oorzaak van het probleem is aangepakt.

 

De KLM heeft hem persoonlijk meegedeeld dat hij nooit meer zal vliegen in een KLM-vliegtuig en dat KLM – als zij door een rechter wordt gedwongen om hem in zijn eigen functie te werk te stellen – hem een lege indeling zou verstrekken, zodat hij feitelijk niet meer zou vliegen.

 

Uitgangspunt voor de kantonrechter is de uitspraak van september 2009 waarbij de ontbinding van de arbeidsovereenkomst werd afgewezen. Daaruit volgt volgens de rechter ook dat de piloot uiteindelijk weer in zijn eigen functie moet terugkeren. Dat volgt ook uit het advies van de bedrijfsarts van september 2009, waarin staat dat het einddoel is gericht op werkhervatting in de eigen functie.

 

En het sluit aan op het beleid van de KLM, zoals geformuleerd in het door de vliegmaatschappij gehanteerde Vademecum. Daarin staat dat bij deze problematiek het uitgangspunt een adequate behandeling is, waarbij de betrokkene (opnieuw) goed kan blijven functioneren in zijn functie. Daar komt bij een lang en vlekkeloos dienstverband van de man, die een laatste kans verdient om zijn werkzaamheden als gezagvoerder weer te kunnen uitvoeren.

 

De vordering wordt toegewezen en de piloot moet binnen twee dagen worden toegelaten tot de training en als die achter de rug is weer worden ingeroosterd. De kantonrechter ziet in de opstelling van de KLM aanleiding om een dwangsom op te leggen van 5000 euro per dag (met een maximum van 300.000 euro) voor elke dag die de werkgever in gebreke blijft.

 

Reageer op dit artikel