artikel

Brancheloket moet dienstverlening verbeteren

Veilig werken

Ontzorgen

De NOA heeft geconstateerd dat de arbo dienstverlening aan haar leden niet optimaal functioneert. Om aan de adviesbehoefte van de leden tegemoet te komen,  nam het NOA het initiatief voor een ‘branche loket afbouw.’ Centrale gedachte hierbij is het ontzorgen van de werkgever: denken in oplossingen in plaats van knelpunten.

 

Een zelf ontwikkelde checklist zorgt voor een duidelijke vaststelling van de oorzaken van het verzuim.  Er komt dus geen standaard ‘afvinklijst’ die gericht is op de bekende administratieve processen. Naast het reguliere brancheloket, is er ook een maatwerkteam (senior bedrijfsarts, verzekeringsarts, arbeidsdeskundige en daarnaast de partijen voor de eventueel in te zetten interventies) dat alle langlopende dossiers screent en het verdere beleid uitstippelt. De casemanagers bewaken de dossiers. Doelstelling is om binnen 13 weken helder te hebben wat het einddoel van de re-integratie is, zodat er geen tijd verloren gaat.

 

Tot slot

Verzuimbegeleiding is een maatwerkproces waarbinnen ruimte moet zijn voor eigen creatieve oplossingen. Processen uniformeren alleen datgene wat strikt noodzakelijk is. Borging van kwaliteit en dienstverlening vanuit de NOA vindt plaats door middel van continue bewaking op dossierniveau. Het streven is om constant een dusdanig hoog kwaliteitsniveau te bereiken dat het brancheloket fungeert als gelijkwaardige gesprekspartner voor UWV en overige instanties, bijvoorbeeld in bezwaar- en beroepsprocedures.

 

www.noa.nl 

 

Auteur: Bernie van Megen 

 

 

Voor u geselecteerd: Vakblad Arbo>>

 

 

Iedere maand signaleert Arbo>> de ontwikkelingen op gebied van beleid, wet- en regelgeving en arbozorg. Tevens besteedt het blad aandacht aan managementsystemen, producten en diensten.

 

meer informatie

Reageer op dit artikel