artikel

Complicaties door relatie

Veilig werken

Wanneer de arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de partner van de vrouw eindigt, treedt hij in dienst bij een concurrent. Dit leidt tot een juridisch conflict tussen de man en de werkgever over het concurrentiebeding dat zij zijn overeengekomen. Omdat de werkgever twijfelt aan de loyaliteit van vrouw, zegt hij het vertrouwen in de samenwerking op. Dit gebeurt direct nadat zij van haar zwangerschapsverlof terugkeert.

 

De werkgever verzoekt nu bij de kantonrechter ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

De kantonrechter is van oordeel dat het te verwachten is dat in een organisatie affectieve relaties ontstaan en dat die relaties complicaties kunnen oproepen. Het is dan uiteindelijk aan de werkgever en niet aan de betrokken werknemers om te beoordelen of aan een relatie consequenties verbonden moeten worden. De werkgever moet er dan wel voor waken dat hij geen inbreuk maakt op het recht van werknemers op respect voor hun prive- en gezinsleven.

 

Het is dus mogelijk dat de werkgever in redelijkheid tot het oordeel komt dat een dergelijke affectieve relatie aanleiding is om de arbeidsovereenkomst met beide betrokken werknemers of een van hen te beeindigen.Het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst wordt toegewezen. Maar omdat de reden voor het ontslag geheel in de sfeer van de werkgever ligt, krijgt de vrouw wel een forse ontslagvergoeding toegewezen.

 

Reageer op dit artikel