artikel

Creatief omgaan met hard geluid

Veilig werken

Een van de onderwerpen die opgenomen waren in het Arboplusconvenant Recreatie was schadelijk lawaai. Binnen de sector is bekend dat 26 procent van het personeel altijd of vaak last heeft van de hinderlijke galm van geluid.

 

Gehoortest

In het kader van het Arboplusconvenant Recreatie heeft Arbo Unie een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van het gehoor van zwembadmedewerkers. In de onderzochte groep bleek dat het gehoorverlies bij 4000Hz significant groter was dan dat op grond van de leeftijd verwacht mocht worden. Een duidelijke aanwijzing dat langdurige blootstelling aan geluid in binnenzwembaden kan leiden tot gehoorschade.

 

Bronaanpak

Ook in dit geval is het mogelijk om gebruik te maken van de begrippen bronaanpak, technische maatregelen en organisatorische aanpassingen. Voor een deel kan het gaan om relatief eenvoudige aanpassingen in de manier van werken, maar ook het gebruik van gehoorbescherming is een optie. Daarbij is het wel belangrijk om te zoeken naar een vorm van gehoorbescherming die geen afbreuk doet aan de veiligheid in het bad.

Om de mogelijkheden voor het verminderen van het geluid in zwembaden in kaart te brengen is de RIE Zwembadgeluid ontwikkeld. Het instrument is opgenomen in het rapport Aanpak geluid in zwembaden en bevat een aantal praktische maatregelen waarmee de zwembadmedewerkers zelf aan de slag kunnen gaan. Een deel van de maatregelen is opgenomen in het digitale oplossingenboek dat te vinden is op http://www.keep-it-cool.nl de website die deel uitmaakt van het convenant.

 

Auteurs: Erik Kateman, Arnold Schriemer, Arjan Otte, Bas Sorgdrager

 

Voor u geselecteerd: Vakblad Arbo>>

 

 

Iedere maand signaleert Arbo>> de ontwikkelingen op gebied van beleid, wet- en regelgeving en arbozorg. Tevens besteedt het blad aandacht aan managementsystemen, producten en diensten.

 

meer informatie

Reageer op dit artikel