artikel

Poortinstructies: zin of onzin?

Veilig werken

Onderzoek

In veel bedrijven komen poortinstructies voor: een verzameling informatie en geboden voor arbeidskrachten van buiten de organisatie. Velen van hen beschouwen de poortinstructie als geld- en tijdverslindende onzin, maar daarmee is nog niet duidelijk wat het werkelijke nut ervan is. Drie studenten aan de opleiding Preventieadviseur Niveau 1 aan de Universiteit Antwerpen (UAMS),

hebben deze materie onderzocht en er een scriptie over geschreven.

Om een goed beeld te krijgen van de behandelde onderwerpen zijn elf poortinstructies onderzocht.

 

Conclusies

In alle beoordeelde poortinstructies komen VCA-onderwerpen voor, zoals deze behandeld worden in de VCA-cursussen. Poortinstructies die op afstand via het internet kunnen worden gevolgd  zijn zeer fraudegevoelig. Poortinstructies hebben een toegevoegde waarde mits ze op een juiste manier zijn ingericht. De gegeven informatie moet toegespitst worden op de bedrijfsspecifieke regelgeving en informatie. VCA  gerelateerde onderwerpen kunnen in poortinstructies achterwege  blijven omdat de kennis hierover bij de meeste kandidaten al aanwezig is. Wel is het in dit verband verstandig om te onderzoeken of de VCA herhalingstermijn van tien jaar verkort kan worden.

Indien er op een site meerdere afdelingen/fabrieken zijn met specifieke gevaren en regelgeving, moet hiervoor een aparte instructie komen. Tot slot is het, mede door de veranderende wet- en regelgeving, van belang dat de poortinstructie regelmatig vernieuwd wordt. Het is daarbij verstandig om gebruik te maken van een interactief computerprogramma (PowerPoint) in plaats van een poortvideo. Een computerprogramma is eenvoudiger aan te passen en brengt minder kosten met zich mee.

 

Auteurs: Cor Slagter, Martin Kievit, Sam Heyrman

 

 

 

 

Voor u geselecteerd: Vakblad Arbo>>

 

 

Iedere maand signaleert Arbo>> de ontwikkelingen op gebied van beleid, wet- en regelgeving en arbozorg. Tevens besteedt het blad aandacht aan managementsystemen, producten en diensten.

 

meer informatie

Reageer op dit artikel