artikel

Telefoneren in lawaai en met oordoppen

Veilig werken

Voordat op triltafels beton in houten mallen wordt gestort, moet de productieleider controleren of de mallen correct zijn gemonteerd en of de maten kloppen. Hij klimt daarvoor op een mal met een hoogte van 1,30 meter.

 

Begin augustus 2003 gaat tijdens dit werk zijn mobieltje af. Hij stapt bij het opnemen van de telefoon naar achteren, valt en raakt ernstig gewond. De Arbeidsinspectie legt de werkgever een boete op van 2700 euro, omdat het valgevaar niet afdoende was tegengegaan. De werknemer raakt arbeidsongeschikt en stelt zijn werkgever aansprakelijk. De kantonrechter wijst de vordering af, omdat er sprake was van een ongelukkige samenloop van omstandigheden.

 

In hoger beroep schakelt het hof een deskundige in voor de beantwoording van een aantal concrete vragen over de werksituatie. Volgens de deskundige zou door het aanbrengen van een valbeveiliging en het verbod op het gebruik van mobiele telefoons de kans op dit ongeval verkleind c.q. voorkomen zijn. Wel is valbeveiliging op een hoogte van 1.30 meter niet gebruikelijk.

 

Belangrijk is volgens het hof de vraag of de werkgever op grond van zijn zorgverplichting (art. 7:658 BW) het gebruik van mobiele telefoons bij controlewerk op de trilplaat had moeten verbieden dan wel de werknemers had moeten waarschuwen voor de gevaren die daaraan verbonden zijn. De instructieverplichting gaat niet zo ver dat de werkgever een ervaren werknemer altijd moet waarschuwen voor algemeen bekende gevaren die verband houden met het verlies aan concentratie en oplettendheid. Daarom was een algemeen verbod op het gebruik van een mobieltje niet nodig.

 

Waar het om gaat is of er specifieke omstandigheden waren die wel een instructie eisten. Volgens de deskundige zou, gezien het lawaai in de betonindustrie, het gebruik van een mobiele telefoon verboden moeten worden. De combinatie van mobiele telefoon, veel lawaai, dragen van gehoorbescherming en het uitvoeren van de kwaliteitscontrole, kan tot gevaarlijke situaties leiden. Dat een verbod op mobiel bellen communicatieproblemen kan opleveren, maakt dat niet anders.

 

Het hof is van oordeel dat de werkgever had moeten beseffen dat het gevaarlijk is als een werknemer tijdens de productie van betonelementen de telefoon beantwoordt. Dus was instructie over het gebruik van de mobiel hier wel op zijn plaats. De werkgever heeft dan ook niet voldaan aan zijn zorgplicht en is aansprakelijk voor de gevolgen van het ongeval.

Reageer op dit artikel