artikel

Van bevelen naar spelen

Veilig werken

TNO verkende de waarde van de zachtere aanpak en formuleerde vijf alternatieve werkvormen.

In het TNO-onderzoeksproject ‘Veiligheid bij laaggeschoold en risicovol werk’ is gebleken dat aanspreekgedrag en andere soft skills – persoonlijke emotionele, sociale en intellectuele vaardigheden – nog niet de aandacht krijgen die ze verdienen.

 

Het onderzoek en toepassing in de praktijk tonen aan dat meer spelgerichte en interactieve aanpakken effectiever zijn om het veiligheidsbewustzijn bij laaggeschoold risicovol werk te vergroten.

 

Veel verbeterprogramma’s hebben een topdown aanpak. Specifiek voor dit project is gekozen voor een bottom-up benadering om de behoeften van de medewerkers meer centraal te stellen.

Juist door aandacht te geven aan de “zachte kant van veiligheid”ontstaat er in het bedrijf een meer open cultuur waarin veilig gedrag bespreekbaar wordt.

 

Het onderzoeksprogramma loopt door tot eind 2010. Bedrijven kunnen online een assessment doen. TNO wil met de gegevens uit deze assessments een database opbouwen waarmee bedrijven kunnen benchmarken. Uiteraard worden de gegevens vertrouwelijk behandeld.

 

Heeft u interesse om deel te nemen aan een van de vervolgprojecten of heeft u behoefte aan meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met de auteurs raphael.gallis@tno.nl

 

 

 

Voor u geselecteerd: Vakblad Arbo>>

 

 

Iedere maand signaleert Arbo>> de ontwikkelingen op gebied van beleid, wet- en regelgeving en arbozorg. Tevens besteedt het blad aandacht aan managementsystemen, producten en diensten.

 

meer informatie

Reageer op dit artikel