artikel

Kelderluik klapt dicht op hoofd

Veilig werken

Twee dagen later meldt de arbodienst dat de werknemer arbeidsongeschikt is. De huisarts constateert een hersenschudding en schrijft rust voor. De werknemer wil vergoeding van zijn schade. De kantonrechter kent de vordering toe, omdat de werkgever niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan.

 

De werkgever gaat in beroep. Het hof stelt vast dat de vordering is gebaseerd op de zorgplicht van art. 7:658 BW. Op grond van die bepaling is de werkgever aansprakelijk als een werknemer tijdens zijn werk schade heeft geleden, tenzij de werkgever aantoont dat hij niet is tekortgeschoten in zijn zorgplicht, of aantoont dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

 

De werknemer stelt dat hij om een uur of tien ’s avonds in de kelder bezig was met het opruimen van dozen en houten fruitkratjes. Toen hij de trap opliep is de opstaande hoek van een van de fruitkratjes blijven haken achter het touw waarmee het luik bevestigd is, waardoor het luik dichtklapte en op zijn hoofd en schouders terechtkwam. De werkgever betwijfelt deze lezing en vindt dat onvoldoende vaststaat dat er uberhaupt een ongeval heeft plaatsgevonden.

 

Maar volgens het hof moet een werknemer alleen stellen en zo nodig bewijzen dat hem een ongeval is overkomen. Hij hoeft niet aan te tonen hoe dat is gebeurd. Gezien de getuigenverklaringen is het hof van oordeel dat er wel degelijk sprake is van een arbeidsongeval. Dat de werkgever niet begrijpt waarom de werknemer ’s avonds om 10 uur de kelder in ging, maakt dit nog geen opzet of bewuste roekeloosheid. De werknemers kwamen vrij regelmatig in de kelder.

 

Aan het luik zat een touw om te voorkomen dat dit naar achteren kon vallen en de toiletpot zou beschadigen. Het luik had een geleider die door het aandraaien van een knop kon worden vastgezet, om dichtvallen te voorkomen. De werkgever voert aan dat de zorgplicht niet zo ver gaat dat het kelderluik, ‘idiotensicher’ gemaakt zou moeten worden. Als de duidelijke instructie om de knop vast te draaien was opgevolgd, zou het ongeval nooit zijn gebeurd.

 

Het hof meent dat rekening moet worden gehouden met het algemene ervaringsfeit dat ook ervaren werknemers niet steeds de noodzakelijke voorzichtigheid in acht nemen. De werkgever was bekend met het gevaar dat het luik kon dichtvallen. Dat blijkt uit de instructies, de waarschuwing aan de binnenkant van het luik en de geleider met draaiknop. Maar het aanbrengen van een gasveer was effectiever geweest. De gasveer, die na het ongeval is gemonteerd, vergemakkelijkt het openen en voorkomt dat het luik in een klap dichtvalt. Door dit eerder na te laten, heeft de werkgever zijn zorgplicht geschonden.

 

Wilt u meer jurisprudentie? Lees Vakblad Arbo>>

Reageer op dit artikel