artikel

Waarschuwen bij verkoop asbesthoudend materiaal

Veilig werken

Maar een schriftelijk bewijs van de koop is er niet, de herkomst van de golfplaten kan niet precies worden vastgesteld en het blijft onduidelijk wie destijds de asbestcementgolfplaten heeft gekocht. De rechtbank wil wel aannemen dat de echtgenoot van de vrouw de dakbedekkingsplaten voor het schuurtje achter de woning heeft gekocht. Maar dan blijft nog steeds onduidelijk wat de precieze samenstelling van die platen is geweest en welk en hoeveel asbest daarin verwerkt was.

 

Bij de verdere beoordeling van de zaak gaat de rechtbank ervan uit dat er geen waarschuwingen zijn gegeven over het gebruik of de verwerking van die platen. Uit verklaringen blijkt dat de vrouw enige hand- en spandiensten heeft verricht bij het aanbrengen van de dakbedekking op het schuurtje, met name bij het aanvegen en het opruimen van afval. Maar zij is niet rechtstreeks betrokken geweest bij het verwerken van die dakplaten, zoals het verzagen of het gaten boren.

 

De rechtbank veronderstelt dat als de blootstelling aan asbestvezels inderdaad heeft plaatsgevonden de mate van blootstelling (voldoende) boven de drempelwaarde is geweest om mesothelioom te kunnen veroorzaken. De oorzaak kan dan liggen in het aanvegen en opruimen van afval in 1982/1984, maar kan even goed zijn veroorzaakt door een andere vorm van blootstelling aan asbestvezels, bijvoorbeeld de normale milieubelasting.

 

Zelfs als al die aannames positief voor de eiseres zouden uitvallen, blijft nog de vraag in hoeverre op de bouwmaterialenhandelaar in de periode 1982/1984 een waarschuwingsplicht rustte. Had hij bij de verkoop van deze golfplaten moeten waarschuwen tegen het aanvegen of opruimen van bouwafval? Bij producenten van asbesthoudende producten was destijds voldoende kennis over de risico’s van die producten voor hun werknemers. Maar voor bouwmaterialenhandelaars gold dat de producten vrij in de handel mochten worden gebracht.

 

Ook is niet gesteld of gebleken dat zij van de gevaren van het werken met asbest of de risico’s op mesothelioom op de hoogte waren en dat zij voor het gebruik hadden moeten waarschuwen. De vordering wordt afgewezen.

 

Voor u geselecteerd: Handboek Arbeidshygiene

 

Het Handboek Arbeidshygiene is een nuttig naslagwerk bestemd voor iedereen die in hun dagelijkse praktijk te maken hebben of krijgen met gezondheidseffecten op de werkplek. . 

meer informatie

Reageer op dit artikel