artikel

Geen ontslag voor agressieve werknemer

Veilig werken

In december 2010 wordt hij op non-actief gesteld, wegens het bedreigen en uitschelden van zijn leidinggevende. De werkgever vraagt bij de kantonrechter ontbinding van de arbeidsovereenkomst, omdat de leidinggevenden niets meer met de werknemer van doen willen hebben en de werknemer een negatieve invloed heeft op de andere werknemers. Volgens de werkgever zijn er geen aanwijzingen dat de verbale uitlatingen het gevolg zijn van zijn handicap.

 

De werknemer stelt dat de gedragsproblematiek het gevolg is van de hersenbloeding en doet een beroep op het opzegverbod van art. 7:670 BW. De agressie was slechts verbaal en niet fysiek en daarvoor waren er geen incidenten. Hij vordert een vergoeding van ruim 13.500 euro.

 

De kantonrechter stelt dat hij niet gaat onderzoeken of de verbale agressie het gevolg is van de handicap, omdat beide partijen hun standpunt in deze kwestie onvoldoende hebben onderbouwd. Met de gemeente is de kantonrechter wel van oordeel dat de verbale agressie grensoverschrijdend is geweest. Maar de rechter ziet deze zaak wel als een ‘speciaal geval’.

 

De arbeidsovereenkomst wordt niet ontbonden, omdat:

a. niet uit te sluiten is dat de verbale agressie het gevolg is van de hersenbloeding;

b. het voor werknemer belangrijk is dat hij zijn baan behoudt;

c. het uitgesloten wordt dat de man elders arbeid in loondienst kan verrichten; en

d. vaststaat dat hij er veel aan doet zijn verbale agressie in te perken.

 

Tevens acht de kantonrechter het van belang dat de werkgever geen disciplinaire maatregel heeft toegepast en dat er wellicht een verband bestaat tussen de wijze waarop de leidinggevende te werk is gegaan en de agressie van de werknemer.

 

Ten slotte acht de kantonrechter het relevant dat de man wekelijks slechts twaalf uur arbeid verricht. Van de werkgever mag dan worden verwacht dat hij arbeidsomstandigheden creeert die een vruchtbare samenwerking mogelijk maken.

 

Wilt u meer jurisprudentie? Lees Vakblad Arbo>>

Reageer op dit artikel