artikel

Oordeel arbodienst wijkt af van GAK

Veilig werken

Die man stond op dat moment ook onder controle van het GAK, waardoor de begeleiding door de arbodienst niet nodig was. Ook had de arts van het GAK de werknemer goedgekeurd en de arts van de arbodienst niet, waardoor de man niet aan het werk is gegaan.

 

De arbodienst had het oordeel van de keuringsarts moeten volgen, omdat het GAK de bevoegde instantie was. Door dat niet te doen heeft de arbodienst wanprestatie geleverd. De vordering bedraagt 5000 euro (inmiddels met de wettelijke rente opgelopen tot 24.000 euro).

Zowel de kantonrechter (in juni 2006) als het gerechtshof (in december 2009) wijzen de vordering af en het beveiligingsbedrijf gaat in cassatie.

 

Het hof heeft geoordeeld dat het bedrijf in maart 1996 een overeenkomst heeft gesloten voor de arbodienstverlening en verzuimbegeleiding en dat in dit kader in februari 1999 schriftelijk opdracht is gegeven aan de arbodienst om het verzuim van de werknemer te begeleiden. De arbodienst heeft daarop in maart 2000 een voorlopig re-integratieplan voor de werknemer opgesteld en in juli 2002 een volledig re-integratieplan opgestuurd naar de werkgever.

 

Ook heeft het beveiligingsbedrijf de vragen ingevuld en het plan ondertekend. Naar het oordeel van het hof was dit plan de afsluiting van een begeleidingstraject en hield een en ander mede verband met de rapportageverplichting voor de uitkeringsinstantie. Gezien deze opdracht kan niet worden aangenomen dat de arbodienst zonder noodzaak tot (de uitvoering van de) verzuimbegeleiding is overgegaan.

 

Daarbij was het niet van belang dat de medewerker in diezelfde periode ook onder controle van het GAK stond. Dat de arbodienst onjuist zou hebben gehandeld, is volgens het hof onvoldoende toegelicht. Het enkele feit dat het bedrijf het niet eens was met de mate van arbeidsongeschiktheid van de medewerker zoals door de arbodienst was vastgesteld, is onvoldoende om te oordelen dat er sprake is van wanprestatie. Het gaat hier immers bij uitstek om een medische beoordeling. De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep.

 

Wilt u meer jurisprudentie? Lees Vakblad Arbo>>

Reageer op dit artikel