artikel

Coach je collega’s

Veilig werken

Ergocoaches zijn medewerkers die een extra taak hebben op het gebied van preventie en het verminderen van fysieke belasting op de werkvloer. Ze pakken zoveel mogelijk de bron van de fysieke overbelasting aan (bijvoorbeeld door het invoeren van een tilhulpmiddel).

Daarnaast heeft de ergocoach een ‘coachende rol’. Zo houdt hij het onderwerp fysieke belasting bij zijn collega’s onder de aandacht en informeert, begeleidt en motiveert hij hen om hulpmiddelen ter reductie van fysieke belasting te gebruiken. Doordat de ergocoach zelf als teamlid werkzaam is op de afdeling, kent hij de knelpunten voor fysieke belasting en de bezwaren van zijn collega’s tegen het gebruiken van de hulpmiddelen. Het voordeel hiervan is dat de ergocoach gericht actie kan ondernemen om weerstanden weg te nemen.

 Ergocoaching buiten de zorgsector
In het promotieonderzoek stay@work is de effectiviteit van participatieve ergonomie (PE) onderzocht. Deelnemers aan het onderzoek, maar ook afdelingsmanagers, arbodienst-professionals en werknemers van de afdeling bleken zeer enthousiast over het ergocoach-concept. Inmiddels zijn er bij vier verschillende KLM-afdelingen ergocoaches actief. Ergonoom Conny Hoekstra van KLM: ‘We merken dat het project ergocoach de bewustwording heeft verbeterd ten aanzien van gezond en veilig werken, maar ook wat betreft het aanpakken van knelpunten’.   

Kenmerken ergocoach

  • Een aanspreekpunt op de afdeling ten aanzien van preventie, fysieke belasting, ergonomie en veiligheid;
  • Kent de afdeling en de aanwezige knelpunten op de afdeling
  • Kent de weerstanden van collega’s tegen (het gebruik van) maatregelen en kan door positieve en coachende benadering de weerstanden wegnemen;
  • De ergocoach is continu aanwezig wat blijvende gedragsverandering in de hand werkt;

De opleiding tot ergocoach en aanleren van kennis en vaardigheden dragen bij aan de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker.

 

Samenvatting van artikel ‘Coach je collega’s’ uit Vakblad Arbo, 1/2, 2012 door Maurice Driessen, Ellen Bos, Conny Hoekstra, Esther de Haan

 

Voor u geselecteerd: Vakblad Arbo>>

 

AfbeeldingIedere maand signaleert Arbo>> de ontwikkelingen op gebied van beleid, wet- en regelgeving en arbozorg. Tevens besteedt het blad aandacht aan managementsystemen, producten en diensten.

 

meer informatie

Reageer op dit artikel