artikel

Diefstal fiets collega

Veilig werken

De dag erop – zijn roostervrije dag – wordt hij door zijn managers op kantoor daarvoor ter verantwoording geroepen. De werknemer geeft aan dat er sprake is van een grote vergissing: hij was in de veronderstelling dat de fiets van zijn echtgenote was, die kort daarvoor bij een winkelcentrum was gestolen. Hij wordt na het gesprek op non-actief gesteld. De werknemer brengt de fiets terug, maar wordt een dag later op staande voet ontslagen. De werknemer stapt naar de rechter om het ontslag ongedaan te maken.

 

De werkgever vindt dat als de werknemer zich had vergist, hij de fiets direct had terug moeten brengen of dit meteen nadat hij dit had gemerkt aan de werkgever had moeten melden. De werkgever stelt dat hij moet kunnen vertrouwen op de integriteit van de werknemers en dat in dit soort kwesties een zero-tolerancebeleid wordt gevoerd.

 

De werknemer voert aan dat er geen sprake was van diefstal en hij nooit die intentie heeft gehad. Hij dacht dat het de gestolen fiets van zijn echtgenote was en erkent dat hij ongelukkig heeft gehandeld door de fiets niet meteen terug te brengen. Hij was druk bezig met de verhuizing van zijn schoonmoeder en was er daarom niet aan toegekomen. Gedurende zijn 25-jarig dienstverband heeft hij nog nooit een disciplinaire straf gekregen en hij vindt het onbegrijpelijk dat de werkgever het vertrouwen in hem heeft verloren.

 

De kantonrechter hoort op de zitting alle betrokkenen uitvoerig over de toedracht. Vaststaat dat de fiets door de werknemer is meegenomen en dat de fiets van zijn echtgenote was gestolen. Maar dat rechtvaardigt volgens de rechter nog geen eigenrichting. De werknemer had de beveiligingsdienst van de werkgever of de politie moeten inschakelen. Die had dan de houder van de fiets over het vermoeden van diefstal kunnen aanspreken.

 

Bovendien acht de rechter het van belang dat hoewel de werknemer al kort na thuiskomst ontdekte dat de fiets niet die van zijn echtgenote was, de fiets niet meteen heeft teruggebracht. Hij heeft op dat moment niet aan zijn collega gedacht, die inmiddels haar fiets moet hebben gemist. Daarom acht de kantonrechter het ontslag op staande voet terecht gegeven.

 

Wilt u meer jurisprudentie? Lees Vakblad Arbo>>

Reageer op dit artikel