artikel

Ongeval zestienjarige

Veilig werken

Hij zet de heftruck voor de container en brengt de gitterbox op gelijke hoogte met de rand van de container. Vervolgens gaat hij in de container staan en hevelt van daaruit het afvalhout over naar de container. Om bij de laatste resten hout te komen, stapt hij in de gitterbox. Die kantelt en de stagiair valt met de gitterbox van de lepels van de heftruck 2,5 meter naar beneden. Hij loopt letsel op en wordt voor behandeling opgenomen in een ziekenhuis.

 

De werkgever krijgt een boete van 10.800 euro wegens overtreding van artikel 7.4, derde lid Arbobesluit. Volgens dit artikel moet een arbeidsmiddel zodanig geplaatst, bevestigd of ingericht worden en moet het zodanig gebruikt worden dat het gevaar dat zich een ongewilde gebeurtenis voordoet, zoals verschuiven, omvallen of kantelen, zoveel mogelijk wordt voorkomen.

 

Bezwaar tegen de boete wordt door de staatssecretaris van SZW verworpen en de werkgever gaat in beroep, onder meer omdat de stagiair geen opdracht voor dit werk had gekregen.

De rechtbank stelt vast dat de gitterbox en de vorkheftruck niet zodanig zijn gebruikt dat het gevaar dat zich een ongewilde gebeurtenis voordoet zoveel mogelijk is voorkomen. Ook kan de werkgever worden gezien als overtreder, omdat het legen van de gitterbox in de container deel uitmaakte van de werkzaamheden van de stagiair.

 

Deze heeft verklaard dat hij opdracht had gekregen van een loodsmedewerker om de loods op te ruimen en de gitterbox te legen in de container. Dat wordt door een andere getuige bevestigd. Uit de verklaring van de loodsmedewerker leidt de rechtbank af dat het opruimen van de bedrijfsloods tot de normale werkzaamheden van een stagiair behoort. De risico’s van het gebruik van een vorkheftruck waren wel geinventariseerd; een van de risico’s was het gebruik van een vorkheftruck door jeugdige personen. Met het oog op dit risico is bepaald dat personen onder 16 jaar geen vorkheftruck mogen besturen en dat personen tussen 16 en 18 jaar dat slechts onder deskundig toezicht mogen doen.

 

In dit geval is deze maatregel echter niet toegepast. De stagiair was 16 jaar en heeft een vorkheftruck gebruikt om de gitterbox op te tillen, de bedrijfsloods uit te rijden en bij de container op te heffen. Buiten de bedrijfsloods was geen enkel toezicht. Dat de werkgever veel aandacht besteedt aan veiligheid, dat de stagiair een gediplomeerd vorkheftruckchauffeur is en wist dat hij de vorkheftruck niet als trap mocht gebruiken, doen daar niet aan af. Het legen van de gitterbox was niet beschreven in de RI&E. Daarmee is niet voldaan aan de eerste van de drie (cumulatieve) matigingsgronden van Beleidsregel 33 en is er geen aanleiding om de boete te matigen. Het beroep wordt ongegrond verklaard.

 

Wilt u meer jurisprudentie? Lees Vakblad Arbo>>

Reageer op dit artikel