artikel

Opdrachtgever kiest voor te zware gipsplaten

Veilig werken

Dat is aanzienlijk meer dan het maximaal toegestane gewicht van 25 kg. Het bedrijf krijgt een boete wegens overtreding van artikel 5.2 Arbobesluit.

 

Ook blijkt dat er in het Veiligheid- & Gezondheidsplan (V&G-plan) van de ontwerpfase niets staat over de risico’s bij het tillen van gipsplaten. In de RI&E van het project staat alleen een algemene en vrijblijvende verwijzing naar de Abomafoon 1.20 (Fysieke belasting). In het bestek zijn geen maten van de gipsvezelplaten genoemd, maar uit de verwijzing naar het fabricaat kan worden afgeleid dat de te gebruiken gips(vezel)platen zwaarder zijn dan 25 kg.

 

Daarom krijgt de opdrachtgever een eis over de manier waarop artikel 2.26 Arbobesluit moet worden nageleefd. Dit artikel verplicht een opdrachtgever om al in de ontwerpfase rekening te houden met arbeidsomstandigheden in de uitvoeringsfase. Volgens de eis moet de opdrachtgever het ontwerp van toekomstige bouwprojecten zodanig aanpassen dat er materialen worden gebruikt die bij de bouw niet leiden tot fysieke overbelasting.

 

De opdrachtgever maakt bezwaar. Hij is van mening, dat de aannemer een eigen verantwoordelijkheid heeft bij de uitvoering van het werk. Verder is de tilnorm van 25 kg algemeen bekend en daarom is de verwijzing naar Abomafoon 1.20 voldoende.

 

De staatssecretaris overweegt dat het gevaar voor fysieke belasting nergens in het V&G-plan van de ontwerpfase staat. Dat in het V&G-plan uitvoeringsfase wel wordt verwezen naar de Abomafoon 1.20 is niet relevant. Ook als de tilnorm van 25 kilo algemeen bekend zou zijn, dan ontslaat dit de opdrachtgever nog niet van zijn verplichting invloed uit te oefenen op de ontwerper om te kiezen voor ander materiaal of gebruik van hulpmiddelen die de veiligheid en gezondheid van de arbeidskrachten niet in gevaar brengen. Door deze eis wil de inspectie bereiken dat de opdrachtgever erop toeziet dat de ontwerpende partij concrete maatregelen neemt tegen arborisico’s en in dit geval met name het risico voor fysieke overbelasting. Dat aannemers ook wettelijke verplichtingen hebben, doet niet af aan de verplichtingen die de opdrachtgever heeft.

 

Wilt u meer jurisprudentie? Lees Vakblad Arbo>>

Reageer op dit artikel