artikel

Kosten nablussen boerderijbrand

Veilig werken

In het kader van de nabluswerkzaamheden geeft de plaatselijke brandweer opdracht aan een aannemer om strobalen uit elkaar te trekken en af te voeren naar een afvalverwerker. Dit vanwege het feit dat het bluswater niet of onvoldoende tot in de balen kon doordringen. De aannemer brengt de kosten, bijna 70.000 euro, bij de gemeente in rekening, die op haar beurt de rekening neerlegt bij de eigenaar van de boerderij. Deze maakt bezwaar, maar dat wordt door de rechtbank verworpen.

 

Het hof komt echter tot een ander oordeel. Volgens het hof kan een gemeente de kosten die worden gemaakt soms privaatrechtelijk verhalen. De vraag die hier centraal staat, is of de brandweer de brandbestrijding tot een goed einde had kunnen brengen, zonder de aannemer die opdracht te geven. Alles wat aan de afvoer van de containers met stro vooraf is gegaan, behoort volgens het hof tot de eigenlijke brandweertaak ingevolge de Brandweerwet 1985 (inmiddels vervangen door de Wet veiligheidsregio’s van 11 februari 2010).

 

Vaststaat dat de brandweer geen andere keus had dan de containers met stro af te laten voeren, die konden immers niet op de openbare weg blijven staan. Opslag van de 30 containers, in afwachting van de beslissing wat te doen met de inhoud, was geen optie, omdat de brandweer niet over een dergelijk groot terrein beschikte. De keuze van de brandweer om het stro op deze wijze af te voeren, is dus gemaakt in het kader van de beslissing over de modaliteit van nablussen.

 

Het afvoeren behoort tot de in art. 4 Brandweerwet 1985 bedoelde publieke taak van de brandweer. Afvoer en vernietiging van de afgebluste balen was daarmee onderdeel van de gekozen vorm van brandbestrijding, zodat de daaraan verbonden kosten niet kunnen worden verhaald. Het feit dat de eigenaar met deze werkwijze heeft ingestemd, maakt dat niet anders.

 

Wilt u meer jurisprudentie? Lees Vakblad Arbo>>

Reageer op dit artikel