artikel

Leren van het leger

Veilig werken

Crew Resource Management kan helpen de effectiviteit van teams te vergroten. Het draait bij CRM  om het optimaal gebruiken van alle beschikbare mensen en middelen in teamverband. De effectiviteit van een eenheid wordt verbeterd door het vergroten van het bewustzijn van de bijbehorende gedragsvaardigheden van het team.

Het draait daarbij om zeven CRM-competenties:
1. Besluitvorming
2. Aanpassingsvermogen
3. Doelstellingen/opdrachtanalyse
4. Communicatie
5. Leiderschap
6. Assertiviteit
7. Omgevingsbewustzijn

Werken volgens de filosofie van CRM is echter meer dan trainen van competenties. Het gaat meer om het onderschrijven van het belang van synergetisch samenwerken en professionaliteit.

CRM wordt al tientallen jaren toegepast bij diverse eenheden van de Nederlandse defensie. Bij  militaire operaties is vaak sprake van tijdsdruk, urgentie, levensgevaar en ethische dilemma’s. Daarnaast wordt gewerkt met complexe hoogtechnologische wapen- en communicatiesystemen. En er wordt gewerkt met multidisciplinaire teams, zonder volledige en actuele informatie. Alleen een team dat is getraind te werken conform de CRM-principes kan onder deze kritieke omstandigheden werken zonder verlies van tijd aan afstemmings- of synchronisatieproblemen.

Hoewel in de burgermaatschappij het werken in projectverband niet gepaard zal gaan met dodelijke dreiging, zijn er wel degelijk parallellen te trekken. Waar multidisciplinaire teams vanuit verschillende technische disciplines moeten  samenwerken is het vaak lastig integraal te denken en handelen. Terwijl gebrekkige samenwerking wel degelijk vergaande consequenties kan hebben. Ook de toegenomen technologische mogelijkheden spelen een rol. Want hoe meer de bedrijfsvoering wordt overgenomen door technologie, hoe groter het belang van de menselijke kant: coordineren, analyseren en processen in goede banen leiden.

Lees het volledige artikel in het maartnummer van Vakblad Arbo >>.

Gerelateerd artikel: Vliegveiligheid vertalen naar arboveiligheid

Reageer op dit artikel