artikel

Ontslag homoseksuele leraar

Veilig werken

De werkgever vraagt vervolgens ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens een verstoorde verhouding. Volgens de christelijk gereformeerde grondslag is seksualiteit een gave van God en bedoeld voor een duurzame relatie tussen man en vrouw. Echtbreuk en overspel, waarvan hier sprake is, worden afgewezen. Omdat de werknemer openlijk is gaan samenwonen met een ander en een mediaoffensief is gestart, is hij niet meer geloofwaardig als identiteitsdrager van de school.

 

De werknemer betwist dat zijn scheiding in strijd is met de grondslagen, hij onderschrijft nog steeds volledig de Bijbelse leer. In eerdere situaties binnen de school waren echtbreuk, overspel en buitenechtelijke zwangerschappen geen aanleiding tot ontslag. Dat geeft volgens de leerkracht voldoende aan dat zijn homoseksuele geaardheid de werkelijke reden is.

 

Volgens de kantonrechter gaat het om de vraag of van de leerkracht nog geloofd kan worden dat hij staat voor de godsdienstige grondslag van de school. Daarom mogen volgens de rechter zaken als echtbreuk en overspel er in dit geval wel bijgehaald worden. Maar door een inhoudelijk gesprek uit de weg te gaan, heeft de werkgever zich er onvoldoende van vergewist of de door werknemer gemaakte keuzes in strijd zijn met deze grondslag. Het verwerpen of belachelijk maken van de grondslag is niet aan de orde.

 

Het op voorhand in twijfel trekken van geschiktheid, vanwege homoseksualiteit, is in strijd met de verboden die staan in de Algemene wet gelijke behandeling. Dat de werkgever de dialoog heeft geweigerd en slechts wilde dat het dienstverband werd beeindigd, is in strijd met de criteria van goed werkgeverschap. De kantonrechter wijst daarom het ontbindingsverzoek af.

 

Wilt u meer jurisprudentie? Lees Vakblad Arbo>>

Reageer op dit artikel