artikel

Solliciteren naar een tweede Chemie-Pack

Veilig werken

De brand die 5 januari vorig jaar uitbrak bij Chemie-Pack veroorzaakte een milieuramp van de eerste orde. De conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid waren duidelijk:
Chemie-Pack werkte in strijd met de vergunning, hield zich niet aan eigen procedures en ook de overheid faalde in haar te trage en gebrekkige toezicht en de communicatie na de brand was traag en ongecoordineerd.

PaardeKooper had gehoopt, en verwacht, dat de overheid na een ramp van deze omvang alles op alles zet om een volgende ramp te voorkomen. En even leek het daar ook op. Naar aanleiding van problemen bij Odfjell aan de Botlek werden kritische vragen gesteld in de Tweede Kamer en deed de Inspectie SZW onderzoek.

Maar wanneer je op zoek gaat naar structurele verbeteringen van het toezicht op BRZO-bedrijven kom je bedrogen uit. Het lijkt toch meer op ‘ business as usual’. Sterker nog, de inkrimping van het aantal inspecteurs staat op stapel.

Is het dus wachten op een volgende ramp? De ingredienten daarvoor zijn immers in meer BRZO-bedrijven te vinden: onveilig werk met gevaarlijke stoffen plus gebrekkig toezicht plus een chaotische crisisaanpak.

Lees de volledige analyse in het artikel ‘Recept voor een ramp: onveilig werk, gebrekkig toezicht en chaotische crisisaanpak‘ (pdf).

Reageer op dit artikel