artikel

Ziekenhuis als High Reliability Organisation?

Veilig werken

High reliability organisations kenmerken zich door een lager aantal incidenten dan je op grond van hun activiteiten zou verwachten. Niet dat er nooit incidenten voorkomen, maar medewerkers binnen een HRO hebben geleerd in een vroeg stadium signalen dat er iets mis kan gaan te onderscheiden, en kunnen daardoor reageren voordat de zaak escaleert. De theorie werd al in 1981 beschreven in de High Reliability Theory van LaPorte.

Ziekenhuis als HRO?
In de VS heeft de Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) het initiatief genomen om samen met 19 ziekenhuizen buiten de ziekenhuizen zelf te zoeken naar mogelijke verbeterpunten voor veiligheid in de zorg. Het HRO-concept bleek een goede benadering om de gewenste verbeteringen te realiseren.

De verschillen tussen ziekenhuizen en HRO’s bleken echter groot. Ziekenhuizen staan nog ver af van HRO’s. Enkele belangrijke verschillen:

  • Ziekenhuizen zijn weinig veerkrachtig als gevolg van administratieve complexiteit;
  • Overdracht van informatie over zorg voor een patient is cruciaal, maar blijkt niet feilloos;
  • Zelfgenoegzaamheid en overmoed zitten de gewenste staat van opmerkzaamheid van medisch specialisten in de weg. Niet uitvoeren van veiligheidschecks wordt bijvoorbeeld gedoogd;
  • De rol van de falende mens (human error theory) is binnen de geneeskunde nog geen algemeen geaccepteerde theorie;
  • Gezondheidszorg houdt zich In de ontwerpfase te weinig bezig met de ergonomie van systemen waarmee processen betrouwbaar moeten worden uitgevoerd.
    Voordat ziekenhuizen als HRO door willen gaan is er nog een brug te slaan. Adviseurs uit de industrie en koplopers uit de gezondheidszorg hebben hier nog een grote rol te spelen.

 

Lees meer over de lessen die geleerd kunnen worden van HRO’s in het artikel ‘Bruggen bouwen’ in het maartnummer van Vakblad Arbo>>.

Reageer op dit artikel