artikel

Lerares krijgt voetbal tegen hoofd

Veilig werken

De lerares om wie het hier gaat, spreekt de leerlingen hierop aan en gaat daarna verder met het oplossen van een conflict, vlak bij de plaats waar ze in strijd met de regels blijven voetballen.

Kort daarop krijgt de lerares een voetbal tegen haar hoofd. Welke leerling de bal heeft geschopt is niet duidelijk. Zij meldt zich ziek en is lange tijd arbeidsongeschikt. De lerares vordert schadevergoeding en stelt dat de werkgever zijn zorgplicht op grond van artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek niet is nagekomen. De verzekeraar van de werkgever ontkent aansprakelijkheid.

 

De kantonrechter wijst de vordering toe en de werkgever gaat in beroep. Volgens het hof heeft het zorgplichtartikel als strekking een werknemer zover tegen gevaar te beschermen als redelijkerwijs in verband met de arbeid kan worden gevergd en biedt het geen absolute waarborg voor bescherming. Het aannemen van de zorgplicht van de werkgever zou in dit geval kunnen inhouden dat voetballen op het schoolplein (geheel) was verboden en dat werd toegezien op de naleving van dit verbod door meer pleinwachten dan nu het geval was.

 

Op het moment van het ongeval bestonden er echter geen wettelijke normen voor het al dan niet toelaten van voetbal of de mate van toezicht op schoolpleinen. Ook waren er geen andere normen die op dit gebied in de samenleving breed werden aanvaard. De brochure ‘Ongelukken kunnen gebeuren!’ van CNV Onderwijs, waar de vrouw naar verwijst, geeft ook geen nadere normen en dateert ook nog eens van na het ongeval.

 

Voor het antwoord op de vraag of de zorgplicht van de werkgever inhoudt dat hij het voetbalverbod had moeten handhaven, stelt het hof dat niet te verwachten valt dat een voetbal tot schade leidt in de zin van de zorgverplichting van art. 7:658 BW. Of anders gezegd: een dergelijke schade zoals de lerares heeft opgelopen, was niet voorzienbaar.

 

Door een voetbal worden getroffen, zal doorgaans ergernis opwekken en/of pijnlijk zijn, maar dat daardoor letsel met vermogensschade wordt opgelopen ligt niet voor de hand. Evenmin kon van de werkgever worden verwacht, dat hij met het oog op de veiligheid van de leraren extra pleinwachten had moeten inzetten. Het hof vernietigt het vonnis van de kantonrechter.

 

Wilt u meer jurisprudentie? Lees Vakblad Arbo>>

Reageer op dit artikel