artikel

Man valt chef aan

Veilig werken

In december 2011 wil de werknemer enkele verlofdagen opnemen. Zijn chef staat dat alleen toe als het werk af is. De man is het daar niet mee eens en loopt midden in een gesprek naar het magazijn, gevolgd door zijn chef die vindt dat de werknemer niet zo maar kan weglopen. In het magazijn loopt de ruzie uit de hand. De werknemer valt de chef fysiek aan, waarna die op de grond terechtkomt.

 

De directeur van het bedrijf, die de woordenwisseling vanaf het toilet heeft gevolgd, loopt naar het magazijn en komt onderweg de werknemer tegen die zonder tekst en uitleg langs hem heen loopt en naar huis gaat. In het magazijn treft de directeur de chef aan, die vertelt dat hij zojuist is aangevallen. De chef maakt een aangeslagen indruk en heeft geen bril op. Samen zoeken ze tevergeefs nog naar de bril.

 

De dag daarop komt de werknemer weer op het werk en gaat naar de directeur. Die vraagt: ‘wat nu?’, waarop de man antwoordt: ‘dat is aan jou’ of woorden van gelijke strekking. Hij onderneemt geen enkele poging om een verklaring te geven of excuus aan te bieden voor wat er gebeurd is. De directeur zegt dan dat daarmee duidelijk is dat hem geen andere weg rest dan ontslag op staande voet. Dat wordt een dag later schriftelijk bevestigd. De werknemer vecht het ontslag aan. Hij erkent dat hij heeft geduwd, maar de chef zou zich daarna theatraal hebben laten vallen.

 

De kantonrechter stelt vast dat het mondeling gegeven ontslag op staande voet het gevolg is van het gewelddadige incident en niets te maken heeft met de klachten over zijn functioneren. Dat daaraan wel wordt gerefereerd in de schriftelijke bevestiging maakt dat niet anders. De werknemer erkent dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan een fysieke aanval op zijn chef.

 

Dat het slechts zou gaan om een duw, gevolgd door een theatrale val van de chef acht de rechter volkomen ongeloofwaardig. De werknemer heeft zijn chef zo hardhandig aangevallen dat hij op de grond is gevallen en zijn bril is kwijtgeraakt. Dergelijk gedrag jegens een leidinggevende moet zo ernstig worden opgevat dat het ontslag op staande voet in de regel rechtvaardigt. De werknemer kan op dat moment erg boos zijn geweest, maar dan nog had hij zich moeten beheersen. Uit niets blijkt dat de chef op enigerlei wijze de aanval heeft ‘uitgelokt’. Misschien was het achteraf verstandiger geweest als hij de werknemer niet achterna was gelopen, maar dat is wat anders dan uitlokken, uitdagen of pesten. Daarom acht de kantonrechter het ontslag op staande voet terecht. 

 

Wilt u meer jurisprudentie? Lees Vakblad Arbo>>

Reageer op dit artikel