artikel

RSI bij croupier van casino

Veilig werken

Vakbond De Unie schrijft in december 1998 aan Holland Casino dat het werken met de AKS tot RSI-klachten leidt en verzoekt het bedrijf daarom dit apparaat niet langer te gebruiken. Holland Casino honoreert dit verzoek en verwijdert de AKS.

 

In augustus 2002 meldt de vrouw zich ziek met rugklachten. Later gaat zij weer aan het werk, maar in november meldt ze zich weer ziek met klachten aan schouder, armen, polsen en rug. Daarna werkt zij niet meer. De arbeidsovereenkomst wordt op 1 februari 2005 beeindigd.

 

De vrouw stelt Holland Casino aansprakelijk voor haar klachten. De kantonrechter benoemt een orthopedisch chirurg als deskundige. Die legt een relatie tussen de RSI-klachten en het werk. De kantonrechter neemt daarop aan dat Holland Casino aansprakelijk is.

 

De werkgever gaat in beroep. Het gerechtshof overweegt dat uit het deskundigenbericht voldoende duidelijk blijkt dat de klachten werk-gerelateerd zijn. De deskundige heeft objectiveerbare afwijkingen aangetroffen en ook gebruikgemaakt van informatie afkomstig van de bedrijfsartsen, de keuringsartsen van het UWV en van de artsen die de vrouw behandelen.

 

Dat de werkneemster in de periode van juni 2000 tot augustus 2002 noch bij de bedrijfsarts, noch bij de huisarts aandacht heeft gevraagd voor haar klachten, betekent nog niet dat die niet werk-gerelateerd kunnen zijn.

 

Met betrekking tot de zorgplicht overweegt het hof dat Holland Casino wist dat werken als croupier tot houdings- en bewegingsklachten kan leiden. Dit blijkt onder meer uit een internationaal rapport over dit onderwerp uit 1990, uit brieven van de bedrijfsarts uit 1997, uit de brief van De Unie van december 1998 en uit specifiek op de werkneemster toegesneden brieven van de bedrijfsartsen uit de periode vanaf 1999.

 

Holland Casino heeft niet bewezen dat er voldoende instructies waren gegeven om de RSI-klachten van de vrouw te voorkomen en dat er op de naleving daarvan is toegezien. Uit een intern memo blijkt het tegendeel, namelijk dat het toezicht te wensen overliet. Het beroep wordt verworpen.

 

Wilt u meer jurisprudentie? Lees Vakblad Arbo>>

Reageer op dit artikel