artikel

Aandachtspunten bij aanbesteden van BHV-trainingen

Veilig werken

1. Goede voorbereiding
Ook bij aanbestedingen geldt: een goede voorbereiding is het halve werk. Doe voorafgaand aan het opstellen van de aanbesteding goed onderzoek naar de markt en de eigen wensen. Wat zijn de gebruikelijke werkwijzen van BHV-trainers? Hoe moet de opleiding aansluiten bij de praktijksituatie?

2. Gecoordineerde inkoopfunctie
 Van de drie hoofdvormen van de inkooporganisatie (centraal, decentraal, gecoordineerd) combineert de gecoordineerde inkoopfunctie de meeste voordelen. Strategische opdrachten kunnen centraal worden ingekocht terwijl overige opdrachten door decentrale onderdelen in de markt gezet kunnen worden. Dit zorgt voor efficientie in de inkoop, terwijl er voldoende draagvlak in de organisatie behouden blijft.

3. Opdelen in percelen
Een aanbesteding kan worden opgeknipt in losse delen (percelen). Percelen kunnen inhoudelijk worden onderscheiden (bijvoorbeeld training en advies) of regionaal (met een perceel per regio). Ook kan een perceel op proef worden gegund aan een aanbieder om risico’s te spreiden. Hierover moet wel duidelijk worden gecommuniceerd in de aanbesteding.

 4. Waarde voor mijn geld
Een aanbesteder kan een vaste prijs noemen voor de aanbesteding en daarbij de minimumeisen noemen waaraan moet worden voldaan. Aanbieders kunnen dan aangeven wat ze voor dat bedrag kunnen leveren. Nadeel van deze methode is dat het budget dan ook daadwerkelijk verbruikt zal worden. Maar de duurzaamheid van de BHV-organisatie kan wel gebaat zijn bij een dergelijke aanpak.

Samenvatting van het artikel ‘Aanbestedingen in de BHV’ uit Praktijkblad Veiligheid, jaargang 6, nummer 5.

 Afbeelding

 Praktijkblad Veiligheid is de betrouwbare informatiebron voor de veiligheidsdeskundige.

Het geeft u:

– Inzicht & ondersteuning bij het stimuleren en optimaliseren van veilig werken
– Nieuws & know-how
– Best pratices

– In elke editie wordt een artikel over Bedrijfshulpverlening opgenomen.

 

Meer informatie in de shop

 

 

Reageer op dit artikel