artikel

Tropische nachten

Veilig werken

Dat centrum valt onder de Nederlandse ambassade. Hij is als diplomaat geaccrediteerd en woont in een dienstwoning van de ambassade. De beveiliging van het cultureel centrum, de ambassade en de dienstwoning is in handen van een bewakingsbureau.

 

In oktober 2008 meldt een bewaker dat hij tijdens de nachtdienst door de betrokken ambtenaar seksueel is misbruikt. Uit onderzoek blijkt dat dit ook met andere bewakers is gebeurd.

De minister besluit in december 2008 tot onvoorwaardelijk ontslag wegens zeer ernstig plichtsverzuim. De ambtenaar heeft zich schuldig gemaakt aan ontoelaatbare seksuele handelingen bij medewerkers die aan zijn verantwoordelijkheid waren toevertrouwd.

 

Omdat een en ander volledig onvrijwillig is geweest, acht de minister dit de meest grove vorm van seksuele intimidatie. Met dit gedrag is afbreuk gedaan aan de grote betekenis die wordt gehecht aan de integriteit van ambtenaren en is er ernstige schade berokkend aan de reputatie van het Koninkrijk der Nederlanden. De ambtenaar erkent de seksuele handelingen, maar ontkent dat dit onder dwang gebeurde. Bezwaar en beroep zijn vergeefs en hij gaat in hoger beroep.

 

De Centrale Raad van Beroep stelt voorop dat de ambtenaar heeft erkend dat hij met twee bewakers seksuele handelingen heeft verricht. Ook heeft hij erkend dat hij zich door bewakers, thuis en op de werkplek, heeft laten masseren. Het initiatief voor de seksuele contacten zou niet van hem, maar van de bewakers zijn uitgegaan. Maar de Raad neemt aan dat het initiatief tot de seksuele handelingen volledig bij de ambtenaar lag en dat de bewakers daar bovendien onvrijwillig aan deelnamen.

 

Tegenover de verklaring van de ambtenaar staan immers twee verklaringen van betrokkenen, die op dit punt eensluidend zijn. Beide bewakers hadden geen enkel persoonlijk belang bij het afleggen van die verklaringen. Aannemelijk is dat de feitelijke gezagsverhouding zich in de Indonesische cultuur nog aanzienlijk sterker heeft doen gelden dan dat dat in Nederland het geval zou zijn geweest. Ook het feit dat de betrokkenen na afloop geld hebben gekregen, bevestigt zowel de initierende rol van de ambtenaar als de ongelijke verhoudingen.

 

De conclusie is dan ook dat de ambtenaar meermalen de bewakers zodanig seksueel heeft benaderd dat zij zich gedwongen voelden aan zijn wensen toe te geven. Dat is een zeer ernstig plichtsverzuim waaraan ontslag niet onevenredig is. De lange staat van dienst, zijn goed functioneren en de impact van het ontslag op zijn priveleven maken dat niet anders.

 

Wilt u meer jurisprudentie? Lees Vakblad Arbo>>

 

 

In de Praktijkgids Arbeidsomstandigheden 2012 vindt u veel informatie die van belang is voor

Afbeelding

 iedere staffunctionaris met het arbeidsomstandighedenbeleid in zijn pakket. De  praktijkgids richt zich op de dagelijkse gang van zaken in bedrijven en andere organisaties. De praktische toepassing van de wetgeving staat centraal en u krijgt diverse tips en voorbeelden.

 

Klik hier voor meer informatie 

 

 

 

Reageer op dit artikel