artikel

Veranderkundig adviseren in een nieuwe arbo-realiteit

Veilig werken

In de serie ‘veranderkundig adviseren’ werkt vakblad Arbo samen met de Nederlandse Academie voor arbeidswetenschappen, de NAAW. In deze serie verhalen die uitdagen tot herkenning, discussie en nadenken over hoe uw of andernams werk beter kan. Hieronder een samenvatting van het artikel ‘Een nieuw vak leren’, verschenen in vakblad Arbo nummer 6 2012. Ga naar www.naaw.nl en www.arboonline voor reacties en discussie.

Staatssecretaris Paul de Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de eisen ten aanzien van arbeidsomstandigheden terugbrengen tot eisen die op Europees niveau gelden. Het rapport Arbobalans 2011 schetst immers het beeld dat het goed gaat met arbeidsomstandigheden in Nederland. En inderdaad, een beperkt aantal bedrijven heeft het arbosysteem goed op orde. Maar in het overgrote deel van de organisaties moet er nog voortdurend aan worden gewerkt. Verzuim is toegenomen, en Nederland telt jaarlijks 390.000 gevallen van gezondheidsschade door het werk. Helaas heeft de staatssecretaris geen duidelijke visie op de manier waarop bedrijven arbosystemen kunnen optuigen.

Kans
Het nieuwe beleid biedt arboprofessionals wel de ruimte zelf OHSAS-systemen voor bedrijven te ontwerpen. Ze moeten daartoe wel hun aandacht verleggen van toetsen en beoordelen naar luisteren. Alleen bijzonder ambitieuze bedrijven bleken tot nu toe in staat tot integrale verbetering van het arbozorgsysteem. Voor succes moeten verbeterprojecten voortkomen uit een integrale visie op gezond werken. Een achterliggend meerjarenplan en volledig commitment van het bedrijf en directie zijn voorwaardelijk.

Realiteit
In veel bedrijven rust de verantwoordelijkheid voor het arbo- en gezondheidsbeleid bij een of twee medewerkers. Deze moeten schipperen tussen wetgeving, begrotingsruimte en de focus op werk en rendement vanuit bedrijf en werknemers. Hoe creeer je dan toch draagvlak en participatie?

Daartoe lijkt het vooral nuttig om werkgevers, leidinggevenden en medewerkers te leren om goed om te gaan met hun eigen verantwoordelijkheid voor goed werk en goede arbeidsomstandigheden. Voorzie medewerkers van passende zelfdenk-instrumenten over arbeid en leer ze zelf antwoord te geven op de vraag wat er nodig is om goed te kunnen werken. Arboprofessionals moeten dus leren om anderen met succes te laten nadenken over goed werk. 

 

  

Lees het volledige artikel in Vakblad Arbo, juni 2012
 

Met daarnaast onder meer:

AfbeeldingHet arbo-walhalla,  Zweden als gidsland
 Arbo 2020: meer zelfregulering en minder overheid.

 

> Bekijk de inhoudsopgave van dit nummer
> Profiteer een halfjaar van het speciale kennismakingstarief!

 

Reageer op dit artikel