artikel

Hoe Europese arborichtlijnen het licht zien

Veilig werken

In vakblad Arbo beschrijft Bob Koning uitgebreid hoe Europese wetgeving tot stand komt. Een complex proces, zo blijkt.

Het besluitvormingsproces verloopt grofweg in vijf stappen:

1. Plannen maken
Het initiatief tot een Europese richtlijn wordt genomen door de Europese Commissie. In haar meerjarenstrategie is bepaald ten aanzien van welke veiligheids- en gezondheidsrisico’s zij actie wil ondernemen. De procedure wordt in gang gezet wanneer de Europese Commissie bevoegd is over het betreffende onderwerp een richtlijn op te stellen, en wanneer een richtlijn ook het meest geschikte middel is om het beoogde doel te bereiken.

2. Studeren en onderzoeken
De Europese Commissie consulteert  vrijwel altijd eerst een expert-groep voor deskundig advies. Ook de omvang van het risico wordt in kaart gebracht.

 3. Advies vragen
De verdragen van Rome en Maastricht verplichten de Europese Commissie de lidstaten advies te vragen over het beleidsvoornemen.

4. Inter-services consultatie
De EC stelt een ontwerp-richtlijn op en beoordeelt  intern of dit kan worden voorgelegd.

5.  Wetgevingsprocedure
De ontwerp-richtlijn wordt op nationaal niveau besproken. Wel moet er overeenstemming bestaan tussen de Raad van Ministers en het Europese Parlement.

 

Lees alle details over deze procedure in het volledige artikel in Vakblad Arbo, nummer 7/8 2012
 

Met daarnaast onder meer:

– Zwaar werk in het vizierAfbeelding
– Bezuiniging leidt tot vernieuwing
– Training moet weerbaarheid politie vergroten

 

> Bekijk de inhoudsopgave van dit nummer
> Profiteer een halfjaar van het speciale kennismakingstarief!

 

Reageer op dit artikel