artikel

Kommishier

Veilig werken

De eerste vraag die gesteld moet worden is: wat willen we bereiken? Eerst een commissie samenstellen en dan bekijken wat die moet gaan doen, is de verkeerde volgorde. Dus:

1. wat is het doel?

2. wat zijn de taken en verantwoordelijkheden/rollen?

3. wie gaan erin?

4. wie stuurt het aan?

5. aan wie rapporteert de commissie?

 

De eerste taak van de commissie is het maken van een jaarplan. De keuze voor een voorzitter hangt samen met de doelen die je wilt bereiken en het niveau dat je nastreeft. Hier zijn geen regels voor.

Reageer op dit artikel