artikel

Zo maakt u kunstvezels tot een veilig alternatief voor asbest

Veilig werken

Kunstmatige minerale vezels of anorganische syntetische vezels worden vaak aangeduid als Man-Made-Mineral-Fibres (MMMF), of als Man-Made-Vitreous-Fibres (MMVF).

In ‘Arbeid en Gezondheid 2012, handboek over het beheersen van gezondheidsrisico’s op het werk’, is een hoofdstuk gewijd aan minerale kunstvezels en asbest. Dit artikel geeft hiervan enkele passages in samengevatte vorm weer.

De WHO en Gezondheidsraad onderscheiden de volgende vezels:

 • Continue glasgarens
 • Isolatiewol
 • Keramische vezels
 • Special purpose fibers

 

Gezondheidsrisico’s
Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar gezondheidsrisico’s door de verschillende synthetische vezels. Alleen keramische vezels bleken longkanker en mesotheliomen te kunnen veroorzaken bij inademing van relatief hoge concentraties.

In 1995 bracht de commissie WGD van de Gezondheidsraad een advies uit waarin de volgende wettelijke grenswaarden voor MMMF werden genoemd:

Slakkenwolvezels

Niet kankerverwekkend

2 vezels / ml

Steenwolvezels

Niet kankerverwekkend

2 vezels / ml

Glaswolvezels

Niet kankerverwekkend

2 vezels / ml

Keramische vezels

Kankerverwekkend, maar niet duidelijk of ze een veilige drempelwaarde hebben

0,5 vezel / ml

 

Maatregelen
In januari 2000 hebben 22 experts op het gebied van MMVF onder toezicht van de International Labour Organization aanbevelingen gedaan voor veilig werken met MMVF.

 • Fabrikanten moeten streven naar dusdanige productverbetering dat veiligheid en gezondheid maximaal gewaarborgd blijven;
 • Leveranciers en importeurs moeten door de fabrikant geleverde informatie over risico’s van de producten ter beschikking stellen aan gebruikers;
 • Ontwerpers van processen waarbij MMVF worden gebruikt moeten risico’s die dit gebruik met zich mee brengt minimaliseren;
 • Werkgevers moeten materialen en middelen ter beschikking stellen waardoor zo min mogelijk stof en vezels in de lucht komen en blootstelling zo klein mogelijk blijft;
 • De werkgever zorgt voor een duidelijke instructie voor veilig gebruik van MMVF;
 • Werknemers moeten de werkzaamheden uitvoeren volgens de richtlijnen.

 

Tip! Arbeid en gezondheid

 

AfbeeldingDe arbospecialist moet aandacht hebben voor het klassieke trio fysische, chemische en biologische factoren, maar ook voor de ergonomische aspecten, fysieke belasting van werknemers en psychische factoren.

Dit handboek biedt:

 

 • een overzicht van alle aspecten van arbeidshygienisch werk;
 • inzicht in nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen in de kerndisciplines die met het vakgebied te maken hebben;
 • een overzicht van moderne bedrijfsrisico’s,ontstaan door nieuwe werksituaties zoals genetisch gemodificeerde organismen of elektronische straling in ziekenhuizen, die steeds lastiger te meten zijn hieraan verbonden zijn;
 • inzicht in de maatregelen die u kunt treffen om deze risico’s in de praktijk zoveel mogelijk te beperken.

 

Meer informatie in de shop

Reageer op dit artikel