artikel

Maak risico’s onderdeel van uw beleid

Veilig werken

In het artikel ‘Tot waar en niet verder?’ in het septembernummer van vakblad Arbo>>bespreekt Hans Vermeeren de aanpak van risicomanagement.

Risicomanagement gaat niet alleen over het omgaan met risico’s op de werkplek. Het gaat ook over de manier waarop het besef van risico’s in de organisatie wordt gemanaged. Omgaan met risico’s hoort thuis in de kern van de bedrijfsvoering. Met een directe relatie met bedrijfsdoelen en bedrijfsstrategie.

Risicomanagement maakt expliciet hoe individuele medewerkers, vanuit de bedrijfsstrategie, met risico’s omgaan. Hoe groot is daarbij de risicobereidheid (welke risico’s is men bereid te accepteren), en hoe groot de risicotolerantie (vanaf welk punt zijn risico’s onacceptabel).

Een organisatie kan zijn risicobereidheid per risicosoort specificeren. Onderstaande tabel geeft een voorbeeld:

 

Risico ten aanzien van

Negeren

Risicobereidheid

Onacceptabel

Mensen

x

Milieu

x

Privacy

x

 

De risicobereidheid kan in een risicorange worden uitgewerkt. Mogelijke manieren om met risico’s om te gaan zijn: vermijden, preventie, reductie, transformatie, ontkenning en erkenning.

In het bank- en verzekeringswezen is risicobereidheid inmiddels een bekende term. Daarbuiten zijn er nog maar weinig organisaties die hun risicobereidheid specifiek hebben verwoord.

Lees het artikel in vakblad Arbo voor een verdere toelichting op de manier waarop risicomanagement kan worden ingevuld in uw organisatie.

Reageer op dit artikel