artikel

Op weg naar een veilige bedrijfscultuur

Veilig werken

Jaarlijks komen wegenbouwers door een ongeval op het werk om het leven. Meestal door aanrijdingen. Uit ongevalsanalyse na twee dodelijke ongelukken in 2009 bleek dat KWS een gedrags- en cultuurprobleem rond veilig werken had. Tijd voor verandering.

Veranderanalyse
Om veilig werken mogelijk te maken moest elke werknemer, van hoog tot laag, doordrongen raken van de noodzaak en maakbaarheid van veiligheid. Veiligheidskundige Roel Korf van KWS Infra stuurde daarom allereerst aan op een veiligheidscultuurmeting als basis voor de veranderanalyse.

Cruciale stap in de aanpak was analyse van de metingen, in overleg met het management. De inzichten leidden tot een verbeterlijst met vijftig punten, waarvan enkele punten extra weging kregen.

Enkele bevindingen:

  • Communicatie was teveel eenrichtingverkeer en onvoldoende afgestemd op de ontvanger;

  • Leidinggevenden toonden onvoldoende voorbeeldgedrag;

  • Goede prestaties werden onvoldoende zichtbaar gemaakt.

Een brede stuurgroep ontwikkelde met een communicatiebureau een interne campagne met de titel ‘Blik op scherp’. De verandermethodiek die hieraan ten grondslag lag besloeg een breed palet aan activiteiten om bewustzijn te vergroten. Door ondermeer  veranderde werkoverleggen en kick-off events waar aan de hand van foto’s concrete werksituaties werden besproken.

Voor de cultuurslag is drie jaar uitgetrokken. Gelukkig zijn de eerste positieve resultaten nu al zichtbaar.

Lees het volledige verhaal in het artikel ‘Blik op scherp’, in het juli/augustusnummer van vakblad Arbo>>

Reageer op dit artikel