artikel

Openbaar

Veilig werken

Een RI&E is een bedrijfsdocument en kan dus vertrouwelijk zijn. Maar de RI&E is altijd openbaar voor de volgende partijen:

 

– de medewerkers van het bedrijf;

– de arbodienst of ingeschakelde deskundigen;

– de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging;

– de Inspectie SZW.

 

Verzekeringsmaatschappijen kunnen ook om een RI&E vragen, bijvoorbeeld om inzage te krijgen in de de risico’s van het bedrijf. Daar is echter geen wettelijke basis voor, een bedrijf mag zelf bepalen of het de RI&E ter inzage geeft.

Voor het overige mag een bedrijf zelf bepalen aan wie men de RI&E wel en niet ter inzage geeft. Het gaat immers om een document waarin nogal wat is vastgelegd en het is best mogelijk dat men bepaalde waardevolle informatie liever niet kwijt wil aan concurrenten. Als een bedrijf regelmatig leveranciers, schoonmaakbedrijven of onderhoudsbedrijven op bezoek heeft, dan is het aan te raden om ervoor te zorgen dat zij de inhoud van de RI&E kennen. Ze worden immers vaak geconfronteerd met de risico’s in het bedrijf.

 

 

 

 

Boekentip: nieuwe druk RI&E in 100 vragen

 

Iedere organisatie is verplicht om een RI&E uit  te voeren. Heeft u vragen over hoe dat moet en wat er komt kijken bij het maken van een Plan van Aanpak? Met dit boekje krijgt u korte antwoorden op korte vragen.

 

Meer informatie en bestellen

Reageer op dit artikel