artikel

Wegschietende spijker

Veilig werken

Hij staat ongeveer twee meter achter de ‘timmerman’ als de spijker wegschiet en in zijn oog terechtkomt. Hij loopt daardoor blijvend oogletsel op. Het slachtoffer wil zijn schade vergoed zien, maar Unive, de aansprakelijkheidsverzekeraar van de ‘timmerman’ wijst aansprakelijkheid voor de gevolgen van het ongeval af.

 

Het slachtoffer stapt naar de rechter. Hij is van mening dat er sprake is van een onrechtmatige daad (art.6:162 BW) omdat de ‘timmerman’ met ongeschikte spijkers in een betonnen muur probeerde te slaan. Het is immers algemeen bekend dat er eerst moet worden geboord in beton. Het slaan van een spijker in beton is een gevaarlijke bezigheid en daarom is, met verwijzing naar de Kelderluikcriteria, de ‘timmerman’ aansprakelijk.

 

Naar het oordeel van de rechtbank is er geen sprake van onrechtmatig handelen van de ‘timmerman’. In de eerste plaats heeft de man wel deugdelijk materiaal  gebruikt, namelijk betonspijkers. De kans dat als gevolg van het wegspringen van de spijker het slachtoffer oogletsel zou oplopen is, mede gezien de afstand van circa twee meter, zo gering dat de ‘timmerman’ daarop niet bedacht hoefde te zijn. Daarom kan niet worden verwacht dat hij voor dit risico zou waarschuwen.

 

Ook kon niet worden verlangd dat hij bijzondere voorzorgsmaatregelen zou nemen. Er rustte onder de gegeven omstandigheden niet de plicht om de anderen de kamer uit te sturen voordat hij de spijker in het beton zou slaan. Ook een waarschuwing om voldoende afstand te houden was niet aan de orde, omdat het slachtoffer op het moment van het ongeval ruim twee meter verder stond. Een algemene waarschuwing om op te letten is ook niet aan de orde, omdat tussen de partijen niet in geschil is dat het slachtoffer heeft toegekeken en ermee bekend was dat de ‘timmerman’ de spijker in het beton zou gaan slaan. Daarom wordt het verzoek afgewezen.

 

Wilt u meer jurisprudentie? Lees Vakblad Arbo>>

Reageer op dit artikel