artikel

Duur vignet!

Veilig werken

De betreffende chauffeur wordt in april 2010 bij de Poolse grens aangehouden wegens het ontbreken van een vignet. Hij moet 750 euro boete betalen plus 11,50 euro voor het vignet. De werkgever wil wel het vignet betalen, maar weigert de boete te vergoeden. De werknemer stapt naar de rechter.

 

Voor het rijden met een vrachtauto naar Polen is een autobaanvignet verplicht. Dit moet vooraf worden aangebracht. De chauffeur stelt dat hij dit niet wist, omdat hij nooit eerder op Polen had gereden. Bij de grens was het niet mogelijk het vignet zonder boete aan te schaffen. Toen hij het bedrijf belde, kreeg hij te horen dat hij de boete moest voorschieten en dat hij die later terug zou krijgen.

 

Wegens de korte voorbereidingstijd op de rit lukte het hem  niet meer om zich via de informatiemap op de hoogte te stellen. Hij vindt ook dat de afdeling Planning hem er op had moeten attenderen dat hij een vignet nodig had.  Volgens de werkgever had de chauffeur genoeg tijd om de map door te lezen: hij was voor de rit immers twee dagen vrij geweest. Ook had hij als internationaal chauffeur moeten weten dat in Polen een vignet nodig was.

 

De rechter stelt vast dat de Hoge Raad op 13 juni 2008 (JAR 2008, 185) heeft overwogen dat een wettelijke grondslag voor verhaal van een boete van een werknemer ontbreekt, behoudens bijzondere omstandigheden. In deze zaak staat vast dat voor het rijden met de vrachtauto in Polen een vignet verplicht is. De werknemer stelt dat hij dat niet wist, maar de werkgever voert aan dat dit soort informatie in de landendocumentatiemap staat die voor iedereen ter beschikking ligt. De chauffeur  heeft erkend dat het gebruikelijk is dat chauffeurs voor vertrek de informatiemap in de kantine raadplegen en dat hij zelf ook regelmatig de map raadpleegt.

 

De rechter is daarom van oordeel dat van de chauffeur had mogen worden verwacht dat hij de informatiemap had geraadpleegd voor een land waarop hij, zoals hij zelf heeft verklaard, nog nooit heeft gereden. Dat hij daarvoor te weinig tijd heeft gehad klopt niet, omdat hij twee dagen vrij was. Dat de afdeling Planning had moeten vertellen dat een vignet nodig was, is niet gebleken. Dat de chauffeur de informatiemap niet heeft ingezien komt daarom voor zijn rekening en risico. De vordering wordt afgewezen. De kosten van het vignet krijgt hij wel terug.

 

Wilt u meer jurisprudentie? Lees Vakblad Arbo>>

Reageer op dit artikel