artikel

Einduitspraak in zaak NEN-normen

Veilig werken

Knooble eist dat deze normen, waarnaar in het Bouwbesluit en de Regeling Bouwbesluit wordt verwezen, niet verbindend worden verklaard. De voorschriften worden namelijk niet overeenkomstig de Bekendmakingswet bekendgemaakt en zijn daarom geen onderdeel van deze regelgeving. Ook zou de tekst van de normen vrij van auteursrecht en gratis verkrijgbaar moeten zijn.

 

De rechtbank wijst een deel van de vordering toe, maar het hof vernietigt dit vonnis.

In cassatie komt de Hoge Raad tot het volgende oordeel. Knooble heeft aangevoerd dat een wettelijk voorschrift niet in werking treedt zolang het niet op de voorgeschreven wijze is gepubliceerd. Dat een wettelijk voorschrift eerst op voorgeschreven wijze moet worden gepubliceerd, is door het hof – anders dan de rechtbank – afgewezen. De Hoge Raad volgt het hof omdat (kortweg) het NNI geen wetgevende bevoegdheid heeft en niet alle normen algemeen verbindende voorschriften zijn in de zin der wet. Dat blijkt al uit het feit dat veel NEN-normen geen enkele eis stellen, maar slechts (technische) reken-, meet- of regelmethoden standaardiseren.

 

Het tweede argument van Knooble is dat artikel 11 Auteurswet bepaalt dat voor wetten geen auteursrecht geldt. Als NEN-normen als verbindende voorschriften (een materiele wet) moeten worden gezien, kan het NNI geen auteursrecht laten rusten op die normen. Volgens Knooble was door de verwijzing in het Bouwbesluit de inhoud van die normen onderdeel geworden van het verwijzende voorschrift.

 

De Hoge Raad wijst dit argument af. Zij is van oordeel dat het NNI niet is uitgerust met wetgevende bevoegdheid. Daarom zijn de normen waarnaar wordt verwezen niet te zien als wettelijke voorschriften die moeten worden bekend gemaakt overeenkomstig de Bekendmakingswet. Daarmee kan ook het NNI het auteursrecht op deze NEN-normen handhaven tegenover iedereen die deze normen nodig heeft. Volgens de Hoge Raad zijn de normen niet door de Staat, maar door het NNI uitgevaardigd. Het cassatieberoep wordt verworpen.

Reageer op dit artikel