artikel

Ergonomie voor arbeiders van de toekomst

Veilig werken

Dat is een van de vragen die ergonomen gezamenlijk willen beantwoorden tijdens het ergonomiecongres ‘Met Hand en Verstand’, op 25 en 26 oktober. Een jubileumcongres, want de Nederlandse Vereniging voor Ergonomie bestaat vijftig jaar.

Dat ergonomen een belangrijke rol kunnen spelen in het gezond werken op hogere leeftijd ligt voor de hand. Als ontwerpers spelen ze immers aan de voorkant van het productieproces mee.

Scania
Een van de onderwerpen die tijdens het congres wordt besproken is de integratie van ergonomie bij Scania. Onlangs kwam hun collega BMW in het nieuws doordat ergonomische verbeteringen daar hadden geresulteerd in een lager ziekteverzuim en hogere productiviteit. Ergonomen van BMW gingen daartoe met de werknemers zelf overleggen waar mogelijke verbeteringen konden liggen. Suggesties leidden tot zeventig kleine verbeteringen zoals een vloer die trillingen beter absorbeert, aangepaste veiligheidsschoenen voor langdurig staan en faciliteiten om bepaalde werkzaamheden zittend uit te kunnen voeren.

55-plussers werken veel thuis
Onderzoek van Fellowes wijst uit dat 34 procent van de oudere werknemers regelmatig thuis werkt (tegen een gemiddelde van 17 procent). Maar de wettelijk verplichte werkplekbeoordeling werd in slechts 14 procent van de gevallen uitgevoerd. Rugpijn en pijnlijke gespannen schouders bleken de meest voorkomende klachten, maar ergonomische hulpmiddelen worden zelden vergoed.

Verleden en toekomst van het ergonomievak
Weten ergonomen gezondheid en productiviteit wel in samenhang te versterken? En wordt dit goed verkocht aan de markt? Tijdens het ergonomiecongres willen ergonomen samen nadenken over de toekomst van het vak. Is ergonomie nog toekomstproof? Wat is de meerwaarde voor mens en organisatie?

 

Ergonomie met Hand en Verstand

 

Afbeelding

 

25 en 26 oktober vindt het Jubileumcongres met Hand en Verstand plaats.

 

Ontdek op de site van het congres hoe u kunt meedenken over de toekomst van het vak.
www.ergonomiecongres.nl

 

Reageer op dit artikel