artikel

Print(voor)waarden

Veilig werken

Wat zegt de wet over printers op de werkplek?

Plaats printers, faxen en kopieerapparaten die meer dan 5000 kopieën per maand produceren zeker in een aparte ruimte met voldoende ventilatie. Bij meer dan 50.000 afdrukken is plaatsing in een repro-ruimte met bronafzuiging nodig.

Toners voor printers en kopieerapparaten bevatten chemische en kankerverwekkende stoffen die een risico kunnen vormen voor de gezondheid. Moderne en goed onderhouden kantoorapparatuur voldoet echter over het algemeen aan de normen die de overheid stelt voor ‘uitstoot’ van gevaarlijke stoffen. In Duitsland is vastgesteld dat een op de 2500 mensen risico loopt bij een blootstelling van veertig jaar aan 60mg/m3. Die blootstellingswaarde wordt alleen in recyclecentra bereikt. Op kantoor is die hooguit 30mg/m3.

Voor de schadelijke stoffen in toners zijn de grenswaarden:

  • ozon: 0,12 mg per kubieke meter lucht
  • carbon black (roet): 3,5 mg per kubieke meter lucht
  • stikstofdioxide: 0,4 mg per kubieke meter
Reageer op dit artikel