artikel

Schelden op Facebook

Veilig werken

Een werkgever krijgt klachten over een hulpmonteur. Deze zou de snoepkast van een klant hebben leeggehaald en nogal mopperen over de werkgever. De monteur is daarover aangesproken, maar dat heeft volgens de werkgever niet veel indruk gemaakt.

Ook zou de werknemer zich op Facebook zeer negatief hebben uitgelaten over het bedrijf en uiterst discriminerende opmerkingen hebben gemaakt over enkele collega’s. Hij heeft onder meer geschreven: ‘ja hoor, ik mag morgen weer met die zwarte mee’ en ‘het is getint en werkt niet hard’ en in aansluiting daarop: ‘ik wil verlost worden van deze mongool, wat een gek zeg’.

Vertrouwensbreuk

De werkgever vindt dat er sprake is van een ernstige vertrouwensbreuk en verzoekt de kantonrechter om ontbinding wegens een dringende reden. De werknemer betwist een en ander. De werkgever heeft er kennelijk ook niet zwaar aan getild, want de arbeidsovereenkomst is kort daarna met een jaar verlengd. De werknemer ontkent ook dat hij de snoepjes heeft weggenomen.

Facebook

Volgens de kantonrechter staat vast dat werknemer zich zeer negatief en discriminerend op Facebook heeft uitgelaten en daarmee uiterst laakbaar heeft gehandeld. De werknemer heeft erkend dat hij bij een klant heeft gemopperd over de planning, maar dat het niet de bedoeling was dat de klant dit zou horen. De uitlatingen op zich zijn onvoldoende om een dringende reden aan te nemen. De kantonrechter acht het standpunt van werkgever voorstelbaar, maar ook voorbarig. Het had zeker op de weg van de werkgever gelegen om de werknemer eerst een laatste waarschuwing te geven. Ondanks dit gebrek is de vertrouwensrelatie tussen werkgever en werknemer zo geschaad dat de arbeidsovereenkomst wegens veranderingen in omstandigheden op de kortst mogelijke termijn moet worden beëindigd. De werknemer krijgt wel een vergoeding met een factor C = 1, waarbij ook rekening wordt gehouden met zijn uitlatingen op Facebook.

> Meer jurisprudentie? Lees Vakblad Arbo>>

Reageer op dit artikel