artikel

Val in hete kookketel

Veilig werken

De werknemer klimt via deze losliggende platen naar de technische ruimte en gaat daarna langs dezelfde weg weer terug. Dat doet hij twee keer, waarbij hij steeds kort met de productieleider spreekt over het werk. Bij de tweede afdaling verschuift een van de rvs-platen, waardoor de werknemer in de ketel valt. Hij loopt ernstig letsel op.

 

De Inspectie SZW onderzoekt het ongeval en concludeert dat de werkgever onvoldoende maatregelen heeft getroffen om een ongewilde gebeurtenis met gevaarlijke (hete) stoffen te voorkomen. Er volgt een boete van 2.700 euro wegens overtreding van artikel 4.6, eerste lid, Arbobesluit.

 

De boete wordt op grond van Beleidsregel 33 gematigd, omdat de werkgever aantoont dat het verbrandingsgevaar is geinventariseerd en de nodige maatregelen zijn getroffen om dit gevaar zoveel mogelijk te voorkomen. De ketel was in een hoek van de productieruimte geplaatst, zodat die uitsluitend vanaf een kant te bereiken was. Ook was de ketel afgedekt. Verder was de werknemer geinstrueerd om de technische ruimte uitsluitend te betreden als de kookketel buiten werking was en dat hij nooit op de (in werking zijnde) ketel mocht klimmen.

 

De boete wordt met twee derde gematigd. De werkgever vindt echter dat hij helemaal geen boete dient te krijgen, omdat er ook adequaat toezicht is gehouden. De werknemer in kwestie is immers zelf toezichthouder en intensief betrokken bij het veiligheidsbeleid.

De staatssecretaris verklaart het bezwaar ongegrond. Het gaat er niet om of de werknemer in kwestie toezicht houdt op het overige personeel of actief betrokken is bij het veiligheidsbeleid van de onderneming. Het gaat om de vraag wie toezicht houdt op de werkzaamheden van deze werknemer en vervolgens of dat voldoende is geweest.

 

De productieleider stond hierarchisch boven deze werknemer en moest zo dus toezicht op hem houden. De productieleider was van de werkwijze op de hoogte en heeft desondanks de werknemer slechts in algemene bewoordingen afgeraden om via de platen op de kookketel naar de technische ruimte te klimmen. De productieleider had het de werknemer absoluut moeten verbieden. Dit is niet gebeurd en hij is ook niet in actie gekomen om de werknemer (tijdig) tegen te houden. Daardoor staat het houden van adequaat toezicht niet vast. De boete wordt dan ook verder gehandhaafd.

 

 

Wilt u meer jurisprudentie? Lees Vakblad Arbo>>

Reageer op dit artikel