artikel

Alcoholverslaving beoordeeld als ziekte

Veilig werken

De kantonrechter is van oordeel dat het ontbindingsverzoek verband houdt met een opzegverbod. De werknemer is vele malen gewaarschuwd voor onder meer te laat komen en op het werk verschijnen onder invloed van drugs en/of alcohol. Ook is de man met medewerking van de werkgever opgenomen geweest. En was het bij de werkgever bekend dat de man na deze periode weer een terugval heeft gehad.

 

Onder de gegeven omstandigheden staat naar het oordeel van de rechter vast dat de werknemer verslaafd is aan alcohol en drugs. Dat moet worden aangemerkt als een ziekte in de zin van het Burgerlijk Wetboek. Deze ziekte moet als onderliggende oorzaak van de problemen worden gezien.

 

Er is daarom sprake van een opzegverbod (art. 7:670 BW), hetgeen met zich meebrengt dat het ontbindingsverzoek moet worden afgewezen. Het feit dat het bedrijfsreglement bepaalt dat voor alle bedrijfsruimtes geldt dat het gebruiken van alcohol en drugs verboden is, maakt dit niet anders.

 

De kantonrechter merkt nog op dat uit de stukken niet blijkt dat de bedrijfsarts bij de problematiek van de werknemer betrokken is geweest. Dit is voor de kantonrechter aanleiding om de STECR Werkwijzer verslaving en werk (www.stecr.nl) bij de werkgever onder de aandacht te brengen.

 

 

Wilt u meer jurisprudentie? Lees Vakblad Arbo>>

Reageer op dit artikel