artikel

Staat de Botlek op springen?

Veilig werken

De Inspectiedienst SZW schrijft in het Nieuwe Meerjarenplan 2013 2014 dat er vanuit de risicoanalyse geen reden is meer capaciteit in te zetten voor het toezicht op grote risicobedrijven (BRZO). Maar volgens oud-voorzitter Jan Kerstens van de begin dit jaar opgeheven Adviesraad Gevaarlijke stoffen, zijn kritische rapporten over falend toezicht en risico’s in de prullenbak verdwenen. ‘Bij een ongeval in het Rotterdamse havengebied kunnen in een klap honderden doden vallen.’

 

Rob Baardemans legt in het artikel ‘Bestuurlijk, ambtelijk, versnipperd’ het toezicht op grote risicobedrijven onder de loep. Waar zit de achilleshiel? Zijn toezichthouders nog onafhankelijk? Is er nog voldoende deskundigheid voor goed toezicht?

 

Baardemans laat verschillende kritische experts aan het woord. Ferdinand Mertens bijvoorbeeld, die sinds 2005 lid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid is, en zegt: ‘Het moet met minder, dat leidt al snel tot verlies aan deskundigheid’.

 

Of voormalig directeur van Major Hazard Control van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Rob in ’t Veld die het verdwijnen van onafhankelijke adviesraden toeschrijft aan de voorliefde voor ‘fact-free politics en een niet-zeuren-maar-doen-mentaliteit’.

 

Gelukkig besteedt het artikel ook ruimte voor verbetertrajecten die worden uitgevoerd binnen het programma ‘Landelijke aanpak Toezicht (LAT) Risicobeheersing Bedrijven’. Dit richt zich sinds 2011 op het verbeteren van het toezicht op alle groot-risicobedrijven in Nederland.

 

Maar volgens wetenschappelijk onderzoeker Bauke Steenhuisen van de TU Delft bestaat geen eenvoudig panacee voor het verbeteren van het toezicht. Hij hoopt dat de mondigheid van ondertoezichtstaanden en de discussie over toezicht ertoe bijdraagt dat toezichthouders de goede vragen stellen over wat ze aan het doen zijn. ‘Goed toezicht moet je altijd blijven herontwerpen’. 
Gaat u na het lezen van dit artikel toch nog met een gerust hart slapen?

 

Lees het volledige artikel over toezicht op BRZO-bedrijven in het novembernummer van vakblad Arbo>>, 2012.

Reageer op dit artikel