artikel

Hoe vertaal je veiligheid naar toegevoegde waarde?

Veilig werken

Wat is de toegevoegde waarde van veiligheid? Nog altijd hebben sommige arboprofessionals moeite met deze vraag te beantwoorden. Ze worstelen met de balans tussen veilig werken in en geld verdienen door een industriele onderneming. Begrijpelijkerwijs zijn niet alle veiligheidskundigen echt thuis in het uitdrukken van veiligheid in economische toegevoegde waarde en in de financiele termen die hun management doorgaans gebruikt. Toch kan het handig zijn om deze termen te kennen en kunnen gebruiken.

 

Tijdswaarde
De voornaamste moeilijkheid met het investeren in veiligheid is dat het de beperking of voorkoming van negatieve effecten als doel heeft. Anders gezegd: dat het bedrijf (fictieve) verliezen lijdt door te bezuinigen op het veiligheidsbudget of door te besluiten om aanbevelingen uit veiligheidsstudies niet uit te voeren. Het is daarom voor de veiligheidskundige belangrijk om verschillende scenario’s naast elkaar te kunnen beoordelen, niet alleen in termen van geschiktheid en acceptatie in de werkomgeving, maar ook in termen van economische gevolgen. Daarbij is het van belang om te leren de tijdswaarde van geld te gebruiken. Het is een lastige rekensom, maar hij is niet ondoenlijk.

Wat moet de veiligheidskundige weten over economische waarde? Om te beginnen moet er enige basiskennis zijn van financiele terminologie.  In deze casus is geillustreerd hoe het werkt. 

Stel: in een fabriek worden grondstoffen (zakgoed) door twee personen met behulp van een vaste trap naar een verdieping gebracht. Toenemende werkdruk maakt dit werk meer en meer belastend en daarmee wordt het risico op een ongeval en ziekte steeds reeler. Het management wil niet investeren in een hulpmiddel (lift) omdat het gebouw binnen vijf jaar zal worden gesloopt. De veiligheidskundige vindt dit een onjuiste beslissing. Hij wil aantonen dat een lift rendeert.

 

Bekijk uitgewerkt voorbeeld (Excell-sheet)

 

Auteur: Ruud Crezee, zelfstandig adviseur/trainer en freelancer.
Ruud.Crezee@sisq.nl

 

Lees het volledige artikel in Vakblad Arbo, nr 12 2012.

Reageer op dit artikel