artikel

Risico’s beheersen door aandacht voor corporate governance

Veilig werken

In organisaties die bestaan uit meerdere eenheden, verdeeld over meerdere lagen, speelt risicomanagement een rol in elk van de eenheden. Het samenspel tussen die verschillende eenheden en lagen wordt corporate governance genoemd.

Koppeling

Elke laag bepaalt de risicoruimte van de laag eronder. En de onderliggende laag moet terugkoppeling geven om effectiviteit van handelen te kunnen beoordelen. Beide lagen zijn gekoppeld wanneer dit soepel verloopt. Maar waar een laag bestaat uit meerdere eenheden, speelt de vraag hoe die met elkaar omgaan. Is er collegialiteit en respect, of rivaliteit en concurrentie?

Goede en open communicatie is uit het oogpunt van risicomanagement essentieel. Dialoog is een voorwaarde voor leervermogen en verbetercycli. Daarnaast moeten risicobereidheid en bedrijfsstrategie met elkaar in balans zijn.

Vermeeren geeft aan dat goede corporate governance afhankelijk is van vier organisatieoverstijgende begrippen: bedrijfsdoelen, strategie, risicobereidheid en duurzaamheid op de lange termijn. Elk van deze begrippen moeten met elkaar in balans zijn.

Daarnaast is voor goede corporate governance het volgende noodzakelijk:

  • Screenen en monitoren van medewerkers en bestuurders
  • Congruentie in organisatiebeleid, taken en verantwoording
  • Afspraken over communicatie
  • Controle op de balans tussen organisatiedoelen, strategie, risicobereidheid en duurzaamheid
  • Duidelijke afbakening tussen lagen van de organisatie
  • Loslaten van hierarchie

Lees het volledige artikel in Vakblad Arbo>>, december 2012.

Reageer op dit artikel